BNR Bouwmeesters: Marker Wadden

Door Redactie Bouwmeesters , 30 november 2017

BNR Bouwmeesters: Marker Wadden

De kwaliteit van het Markermeer ging al jaren achteruit. Natuurmonumenten wilde daar verandering in brengen. Met behulp van Rijkswaterstaat en de Taskforce Deltatechnologie werd een plan opgesteld. Boskalis is inmiddels druk bezig om vijf eilanden op het Markermeer te maken. Deze Marker Wadden gaan als ‘vogelparadijs ’de natuur in en op het Markermeer weer gezond maken. Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van 29 november. 

In de studio praatten we erover met:

- Jelke Jan de With, Taskforce Deltatechnologie
en
- Roel Posthoorn, projectleider Marker Wadden voor Natuurmonumenten

In ruwe vorm af

Fase 1 van de Marker Wadden, vijf eilanden met een gezamenlijk oppervlak van circa 1000 hectare, is in ruwe vorm zo goed als af, legde Posthoorn uit. Doel van het project is de natuur – de leef- en waterkwaliteit – in het gebied te herstellen. De natuur had er vooral te lijden van het vele slib in het water. Door de Marker Wadden voor een groot deel aan te leggen met dat (opgespoten) slib uit het Markermeer, wordt dit probleem nu verholpen, ten gunste van vogels en vissen in het gebied.

Bouwen met slib

De With gaf aan dat de techniek waarbij slib wordt gebruikt als bouwmateriaal een mooi exportproduct is, want die aanpak is toepasbaar in deltagebieden in de hele wereld. Boskalis, dat de Marker Wadden aanlegt, ontwikkelde hiervoor een speciale techniek. Daarbij worden de contouren van de eilanden opgetrokken met zand en stenen en worden die ‘compartimenten’ daarna gevuld met Markermeer-slib. De uitzending bevat ook een reportage over die aanpak van Boskalis.

Niet polderen in kolommetjes

Bijzonder aan het project is ook de wijze waarop het werd aanbesteed. In een interactief proces waarbij Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers alleen het doel formuleerden, de gewenste biotoop. Het eigenlijke ontwerp werd overgelaten aan de inschrijvers op de aanbesteding. Door die aanpak, waarbij overheid en bedrijfsleven in volgende fases ook samen optrokken, kon “na dertig jaar van eindeloos praatten” eindelijk met de uitvoering van het plan worden begonnen. Met als les voor andere projecten: “We polderen in dit land nog teveel in kolommetjes”.

Luister hier naar de uitzending
 
Over de auteur

Redactie Bouwmeesters