EIB-congres over de arbeidsmarkt

Door Wim Schreurs , 08 december 2017

EIB-congres over de arbeidsmarkt

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) organiseert op 15 december op verzoek van de paritaire organisaties in de bouw een congres over de bouwarbeidsmarkt.

Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de bouwarbeidsmarkt in de periode 2017-2022. Hierbij worden drie thema’s behandeld: schaarste, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid.

Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw de komende jaren verder op? Welke mogelijkheden bieden de opleidingen, de zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen? Komen maatschappelijke doelen rond duurzaamheid, energietransitie en circulariteit in het gedrang door een gebrek aan personeel? Wat kan de sector doen om het tij te keren en hoe kunnen sector en overheid hier samen effectief optrekken? Deze –en andere- vragen komen tijdens het congres aan bod.

Ook zal er worden ingegaan op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zal de flexibilisering op de bouwarbeidsmarkt nog grotere vormen gaan aannemen en wat zou dit betekenen voor de bouwsector? Wat zijn de drijvende krachten achter de flexibilsering en willen de werkgevers straks weer meer werknemers in dienst gaan nemen?

In hoeverre vergroot de hogere pensioenleeftijd de arbeidscapaciteit van het huidige werknemersbestand? Zijn werknemers wel vitaal genoeg om tot hun pensioen door te werken, in het bijzonder de mensen in zware beroepen? Wat kunnen bedrijven doen om de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten? Ligt hier ook een rol voor de overheid of moeten werkgevers en werknemers in de sector dit vraagstuk oplossen? Op al deze vragen krijgt u een antwoord.

Het congres vindt plaats in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Via de link https://goo.gl/forms/IVIHDK76d0EewuM32 kunt u zich aanmelden.


ARBEIDSMARKT

Over de auteur

J.W. (Wim) Schreurs

Beleidsmedewerker