Terugblik contactbijeenkomst Platform Infra Noord "Green deal Duurzaam GWW 2.0 & de Aanpak Duurzaam GWW"

Door Redactie, 08 december 2017

Terugblik contactbijeenkomst Platform Infra Noord "Green deal Duurzaam GWW 2.0 & de Aanpak Duurzaam GWW"

Niels van Amstel van Megaborn (https://www.linkedin.com/in/niels-van-amstel-5b58099/) en Arend Katan van BOB/KOB (https://www.linkedin.com/in/arend-katan-a9a9096/) namen de aanwezige leden van het Platform Infra Noord tijdens de contactbijeenkomst op 28 november 2017 uitgebreid mee in de Aanpak Duurzame GWW. Wat is Duurzaam GWW nou precies, wat is ervoor nodig en wat betekent dat in de praktijk? Deze vragen stonden centraal.

Vertalen van duurzaamheid
Het ontwikkelen van de Aanpak Duurzaam GWW kwam primair voort uit de vraag hoe duurzaamheid goed te vertalen naar aanbiedingen c.q. uitvragen. Met name waterschappen zijn aan de slag met Duurzaam GWW als werkwijze, hoewel de gedachte steeds breder wordt toegepast, zelfs in duurzame gebiedsontwikkeling in de B&U.

Vraag achter de vraag
Er is gesproken over wat Duurzaam GWW nou eigenlijk is. Het is duidelijk geworden dat het in elk geval méér dan een technisch perspectief is. De aanpak heeft de focus namelijk ook duidelijk op culturele en menselijke aspecten liggen. Werkend volgens de aanpak schep je voor iedereen een duidelijker beeld, visualiseer je kansen binnen een project. Een Duurzaam GWW uitvraag bevat dan ook een andere ‘taal’ met daarin een set aan ambities. Belangrijke verschillen in deze werkwijze zijn dat de opdrachtgever wordt aangespoord in een veel eerder stadium en structureel met de opdrachtgevers aan tafel te gaan. Bovendien zit systeemdenken in de systematiek ingebakken (niet langer een riool als een los ding zien, maar als een compleet systeem met aanverwante kansen en mogelijkheden zien). Deze aanpak kijkt dan ook naar een ruimere set criteria. Door de interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het in combinatie met deze criteria mogelijk goed achter ‘de vraag achter de vraag’ te komen, waardoor kansen benut en meerwaarde gecreëerd kan worden in een project. En dit hoeft niet duurder te zijn.

Ambitie web
Het Loket Duurzaam GWW biedt een aantal instrumenten aan waar we op ingegaan zijn. Denk aan een handleiding voor de opdrachtgever, een handleiding voor de opdrachtnemer en Ambitie web. In het Ambitie web zit een set met 12 criteria verwerkt. Dit hulpmiddel is nuttig bij het visualiseren van de ambities van de opdrachtgever en de meerwaarde van de opdrachtnemer. Het is daarom geschikt om al in de initiatieffase te gebruiken, o.a. om in gesprek de opdrachtgever te helpen de goede ambitie te stellen. Het sterke aan dit instrument is dat het een project benadert vanuit kansen. Opdrachtgevers sturen doorgaans op tijd, budget, kwaliteit en stakeholders. Ambitie web/Duurzaam GWW zijn zeer geschikt om het kwaliteitsaspect meetbaar en concreet te maken.

Gebruik Duurzaam GWW als onderlegger en ga het gesprek aan op issues die voor de bestuurder van belang zijn, was het afrondende advies. En voor wie er meer van wil leren, zijn er mogelijkheden voor trainingen en workshops via Bob Trainingen en Advies.


DUURZAAMHEID