Verzuimverzekering De Goudse verder verbeterd

Door Redactie, 13 december 2017

Verzuimverzekering De Goudse verder verbeterd

Per 1 januari 2018 is de dekking in de Bouwend Nederland Verzuimverzekering bij De Goudse Verzekeringen uitgebreid met extra vergoedingen.

Onderstaande verbeteringen worden in de huidige mantel doorgevoerd:

  • Vergoeding van de inzet van Bouwend Nederland Social Support* bij verzuim én dreigend verzuim.
  • Vergoeding van de inzet van ledenvoordeelpartner STEP bij verzuim én dreigend verzuim.
  • Verhoging van de leeftijd naar AOW-leeftijd tot max. 70 jaar.
  • Verhoging van de maximum loonsom van € 100.000,- naar € 125.000,-.
  • U kunt vanaf nu ook kiezen voor een eigen risicoperiode van 20 werkdagen.
  • Geen administratie- en prolongatiekosten.

Maakt u daarnaast gebruik van het Bouwend Nederland Verzuimloket via ArboDuo, dan heeft u ook nog extra:

  • € 500,- preventiebudget bij dreigende uitval.
  • Poortwachtersgarantie.

Bent u al verzekerd in de Bouwend Nederland mantel bij De Goudse dan worden deze voorwaarden automatisch van kracht. Bent u elders verzekerd? Vraag dan een offerte aan via Meeùs Bouw & Infra (i.rip@meeus.com / 020 3 018 675) of via uw eigen verzekeringsadviseur.

* Bouwend Nederland Social Support is een voortzetting van Stichting Sociale Bemiddeling


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA DUURZAME INZETBAARHEID EN VOLANDIS

Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst