Bouw aast met corporaties op vakkrachten

Door Redactie Bouwmeesters , 14 december 2017

Bouw aast met corporaties op vakkrachten

Met het verduurzamen van corporatiewoningen de Parijs-doelstelling halen, hangt niet alleen af van of corporaties daar geld voor hebben, maar ook van de beschikbare capaciteit bij bouwers en installateurs. Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. Hij stelt vast dat die capaciteit vooralsnog onvoldoende is, maar benadrukt daarover in “goed overleg” te zijn met Bouwend Nederland. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat corporaties voor de enorme verduurzamingsopgave hun toevlucht moeten zoeken bij ook buitenlandse bouwers. 

Aan de bak

“Ons beeld is nu toch een beetje dat Nederlandse bouwers het niet aankunnen en dat installateurs hier onvoldoende innovatief zijn”, antwoordt Norder op de vraag hoe corporaties de komende tijd tienduizenden bestaande woningen per jaar denken te gaan verduurzamen. “De bouwsector hier moet echt aan de bak om te kunnen leveren wat nodig is, anders denk ik dat we als corporatiesector misschien wel buiten Nederland naar bouwers en installateurs moeten gaan kijken.”

Alle opties open

De relatie tussen Aedes en Bouwend Nederland is uitstekend, benadrukt Norder, “en ik weet dat ze echt hun best doen om te zorgen dat er voldoende capaciteit is”. Maar niettemin houdt hij “alle opties” open. Daarbij heeft hij vooral Duitsland en ScandinaviĆ« in het vizier. “In Duitsland weten ze beter hoe ze gasloos een woning moeten verwarmen en in Scandinavische landen wordt sneller verduurzaamd dan hier”. Bezwaarlijk vind hij ook de ‘forse toename’ van de bouwkosten in Nederland: “Die zijn nu vergeleken met twee jaar terug soms wel dertig procent hoger, terwijl de productie dus niet omhoog gaat.”

Heel krap

Corporaties stippelen nu ieder voor zich een route uit voor het halen van de Parijs-doelstelling (woningvoorraad CO2 neutraal in 2050), licht Norder toe: “De eerste berichten die ik hierover van verschillende corporaties krijg, is dat het heel krap wordt. Ik denk dat we als sector richting 2050 dus een heel eind komen, maar het niet helemaal gaan redden.” De 150 miljoen euro die het kabinet voor deze regeerperiode al uittrok voor het verduurzamen van sociale huurwoningen is wat Aedes betreft echt te weinig: “Met alle respect, maar dat zijn drie spaarlampen per woning, dus dat schiet niet op.” Hoeveel het kabinet extra moet bijpassen, hangt af van waar de corporaties met hun eigen routekaart precies op uitkomen: “Dat weet ik nu dus nog niet.” Voor extra onzekerheid zorgen volgens hem de belastingmaatregelen die Rutte III nog voor de corporatiesector in petto heeft. “Met die prikkels ontmoedig je het investeren in verduurzaming, dus daar zullen we echt nog over in gesprek moeten met dit kabinet.”

Markttoets moet simpeler

Norder reageerde ook op de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat corporaties een grotere rol kunnen spelen bij de bouw van meer huurwoningen in het middensegment. De Woningwet van 2015 laat dat ook toe. Corporaties mogen die woningen met een huur van 710 tot 970 euro per maand bouwen, mits uit een markttoets voor een bepaalde locatie blijkt dat marktpartijen het er bij laten zitten. Maar doordat de markttoets nu onduidelijk in elkaar steekt, wordt die nauwelijks in de praktijk toegepast waardoor de bouw voor het middensegment nog hapert. “Samen met marktpartijen roepen we dus op de markttoets te versimpelen. Dan weet iedereen waar die aan toe is en zal het bouwtempo voor deze woningen versnellen.”

Samenwerkingstafel

Die versoepeling van de markttoets , komt eraan, aldus Norder. “Het mooiste zou zijn als de markt de bouw voor het middensegment oppakt. Als corporaties willen we eigenlijk alleen in dat gat stappen als de markt er niet uitkomt.” Hij kijkt in dit verband ook met verwachting uit naar de uitkomst van de zogenoemde samenwerkingstafel. Oud-burgemeester en oud-Kamerlid Rob van Gijzel komt als voorzitter van dit middenhuur-overleg in januari met zijn eindrapport. Norder: “Het overleg dat ik aan die tafel met marktpartijen heb gehad, vond ik buitengewoon constructief. Dus ik denk dat er in het eindrapport veel goede aanknopingspunten zitten.”
 


WONINGMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters