Glasbranche, op vele fronten duurzaam en circulair

Door Redactie, 19 december 2017

Glasbranche, op vele fronten duurzaam en circulair

Op 18 januari 2018 - tijdens de week van de Circulaire Economie - organiseren Vlakglas Recycling Nederland en Bouwend Nederland vakgroep GBO een event waarbij wij u kennis willen laten maken met circulaire glasproducten. Tijdens dit event tonen een aantal glasbedrijven hun producten en geven zij presentaties over glas en de circulaire economie. Daarnaast is de mogelijk er om workshops te volgen. Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Direct aanmelden »

Wat kunt u verwachten?

 • informatie over het recyclen van vlakglas
 • informatie over specifieke glastoepassingen zoals monumentenglas, glas met jaloezieën, etc.
 • workshops en presentaties over circulaire economie, Cradle2Cradle en Breeam
 • netwerken met specialisten uit de branche.

Naar boven

Programma

12.00-13.00 uur inlooplunch
13.00-17.00 uur minibeurs, presentaties, films, workshops

 • Workshop Introductie in de Circulaire Economie - Renewi
  Het doel van de workshop is overzicht krijgen van wat circulaire economie inhoudt en welke strategieën kunnen worden ingezet om reële uitdagingen op te lossen. Deelnemers nemen tijdens de workshop de rol van management team van een productiebedrijf en krijgen vervolgens een aantal challenges voorgeschoteld. Door in kleine groepen met concrete vraagstukken aan de slag te gaan die buiten het eigen werkveld liggen, ontstaan er inzichten en creatieve ideeën die ook in de eigen omgeving kunnen worden toegepast.

  In deze workshop gaat men aan de slag met:

  1. challenge grondstoffen: andere materiaalprijzen / schaarste
  2. challenge customers; changing customer need, bijvoorbeeld service, gemak
  3. challenge governance: politiek beleid dat gaat veranderen, veranderende governance, subsidies etc.
                      
 • Presentatie Verduurzamen monumenten - Stolker Glas Harmelen BV
  Welk glas draagt bij aan een duurzamer monument? En hoe blijft het historisch karakter van de beglazing behouden? Kan monumentenglas ook warmte-, uv- en geluidwerend zijn? En ’t liefst ook nog extra dun veiligheidsglas. Ontdek alle mogelijkheden bij de presentatie van Monuglas.
                     
 • Presentatie Meer met glastoepassingen in de bouwsector - Scheuten Glas Nederland BV
  Tijdens deze presentatie zal men informatie geven over de (moderne) ontwikkelingen in de glasbranche en hoe die bijdragen aan onder andere veiligheid, beveiliging, duurzaamheid en de constructie en esthetiek.
                 
 • Presentatie Glaswol en de Milieuprestatie Gebouwen - Saint-Gobain Isover
  Per 1 januari 2018 is het aanleveren van een milieuprestatieberekening met een maximale grenswaarde van € 1,– per jaar per m2 verplicht bij het aanvragen van een bouwvergunning. De Nationale Milieudatabase (NMD). zorgt ervoor dat iedereen met dezelfde gegevens werkt. Isover glaswol isolatieproducten zijn opgenomen in de NMD. Doordat glaswol zeer efficiënt wordt geproduceerd én getransporteerd scoort dit op glas gebaseerde product uitermate goed in de milieudatabase.
                        
 • Presentatie De circulaire bouwplaats, een andere kijk op grondstoffenbeheer (BREEAM) - Renewi
  In deze presentatie worden praktische voorbeelden gegeven om binnen de bouw meer circulair te gaan werken.
               
 • Presentatie Waarom is vlakglasrecycling belangrijk - Maltha Glasrecycling Nederland B.V.
           
 • Presentatie AGC Glass Europe - Inhoud volgt
  Presentatie in samenwerking met Built Enviroment Europe.
               
 • Vlakglas Recycling Nederland
  Film over het recyclen van vlakglas in Nederland.
                 

17.00-18.00 uur Netwerkborrel

Naar boven

Praktische informatie

Het event vindt plaats in het Bouwhuis, Zilverstraat 69 te Zoetermeer op donderdag 18 januari 2018. Doel is om opdrachtgevers in de bouw kennis laten maken met de duurzame producten die de glasbranche te bieden heeft. De toegang is gratis. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Louise Soares, soares@vlakglasrecycling.nl,  088-567 88 07 of Trudy Tuinenburg, tuinenburg@vlakglasrecycling.nl, 088-567 88 02

Naar boven

Over de glasbranche en circulaire economie

Met de oprichting van Stichting Vlakglas Recycling Nederland in 2002 is er door de glasindustrie een belangrijke stap gezet om vlakglas circulair te maken. Zonder verlies van kwaliteit wordt vlakglas -na recycling- steeds opnieuw ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol. Door toevoeging van glasscherven bij de productie van glas worden er minder verse grondstoffen gebruikt, wordt er energie bespaard en de CO2 uitstoot verlaagd. Daarnaast is er onder andere een meerjarenafspraak gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het energieverbruik ‘an sich’ te verlagen.

Glasbranche ondertekent Grondstoffenakkoord
Het Rijksprogramma Nederland Circulair in 2050 geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie van het kabinet te halen. Eén van de acties is het Grondstoffenakkoord. Dit akkoord markeert het startpunt om gezamenlijk aan de slag te gaan en oplossingen te bieden voor belemmeringen die de overgang naar een circulaire economie nu nog in de weg staan. Bouwend Nederland Vakgroep GBO en Vlakglas Recycling Nederland hebben dit Grondstoffenakkoord ondertekend.

Glasbranche zet zich in voor transitieagenda Bouw
Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen heeft de overheid ook de zogenoemde transitieagenda’s opgesteld. De glasbranche zet zich in voor transitieagenda Bouw. De bouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, goed voor een jaarlijkse productie van 60 miljard euro, een directe werkgelegenheid voor 458.000 mensen en een aanzienlijke indirecte werkgelegenheid.

Glasbranche op vele fronten duurzaam en circulair
Glas is een veelzijdig product. Het is er voor onze veiligheid; denk aan brandwerend, gelaagd of gehard veiligheidsglas, maar ook kogelwerende beglazing. Glas kan ervoor zorgen dat daglicht in huis wordt toegelaten, maar dat de warmte in de zomer door zonwerende beglazing wordt tegen gehouden hetgeen voor een koel binnenklimaat zorgt. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas. Dat draagt bij aan een betere woningenisolatie waardoor het energieverbruik verminderd wordt en de CO2-uitstoot verlaagd. Bepaalde glastoepassingen dragen zelfs bij aan een passief huis, waarbij een woning per saldo energie opwekt in plaats van verbruikt.

Zo zijn er vele duurzame toepassingen en glassoorten waar we u als bezoeker over willen informeren.

Naar boven

Week van de circulaire economie

Van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari 2018 vindt de Week van de Circulaire Economie voor de derde keer plaats. Tijdens deze week zetten circulaire koplopers hun deuren open voor ondernemers. Koplopers organiseren overal in Nederland tientallen bijeenkomsten om ondernemers te inspireren, informeren en vooral concrete handvatten te bieden om circulaire principes in hun eigen business toe te passen.

Naar boven


MARKT WONINGMARKT UTILITEITMARKT