Loonsverhoging en andere wijzigingen per 1 januari 2018

Door Chi Ling Chu , 04 januari 2018

Loonsverhoging en andere wijzigingen per 1 januari 2018

In de cao Bouw & Infra 2017-2018 zijn een aantal afspraken gemaakt, die per 1 januari 2018 ingaan. Het gaat hier om een loonsverhoging, aanpassing van de percentages voor het Individueel Budget en de bijdrage ziektekostenverzekering.

Loonsverhoging

De lonen van de werknemers worden per 1 januari verhoogd met 0,75%. De loon- en salaristabellen per 1-1-2018 vind u hier.

Wijziging percentages Duurzame Inzetbaarheid

In het Individueel Budget worden verlofdagen, vakantiegeld en het budget Duurzame Inzetbaarheid gestort.

Het aantal verlofdagen en het percentage vakantiegeld zijn ongewijzigd. Door de afspraken over de afbouw seniorendagen en de vermindering van de cao-fondsen zijn er, door cao-partijen per 1-1-2018 nieuwe percentages voor de berekening van het Budget Duurzame Inzetbaarheid vastgesteld.

De jaarlijkse werkgeversbijdrage aan het individueel budget is per 1 januari 2018 als volgt samengesteld en wordt door de werkgever per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand uitbetaald:
 

Bouwplaatswerknemer Uta-werknemer
Bovenwettelijke vakantiedagen 5 dagen 5 dagen
Roostervrije dagen 10 dagen 5 dagen
Kort verzuimdagen 3 dagen 3 dagen
Totaal dagen 18 dagen 13 dagen
Vakantietoeslag 8% 8%
Totaal vakantietoeslag 8% 8%
Vervallen scholingsdagen 0,86% Nvt
Levensloopbijdrage 1,5% 1,5%

Budget afbouw seniorendagen en

vermindering cao-fondsen

1,7% 0,40%
Totaal Duurzame Inzetbaarheid 4,06%* 1,90%*

*Op deze percentages wordt 1,5%-punt in mindering gebracht indien de werkgever, voor werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling en doorsparen, de werkgeversbijdrage van 1,5% voor de levensloopregeling betaalt (artikel 48).

Verhoging bijdrage ziektekostenverzekering

Werknemers die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 59 cao Bouw & Infra, hebben recht op een bijdrage ziektekostenverzekering van de werkgever. Deze is per 1-1-2018 verhoogd van €15,00 per maand naar €17,50 per maand.

Special Lonen en Arbeidsvoorwaarden 2018

Eind januari zal Bouwend Nederland Advies weer haar loonspecial publiceren. Hierin zal naast de gebruikelijke informatie over lonen, loonkosten, loonverwerking, premies en belastingen, ook informatie zijn opgenomen over het toepassen van de cao-regels in 2018.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

C. (Chi-Ling) Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250