Logo Bouwend Nederland

Huidige modelovereenkomst zzp blijft geldig

Dinsdag 22 maart 2022

De huidige modelovereenkomst Bouw & Infra voor het werken met zzp'ers verloopt op 19 april 2022. Een aanvraag voor het verlengen van de overeenkomst is recent in behandeling genomen door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven dat gedurende de behandeling de huidige modelovereenkomst gebruikt mag worden, ook na het verlopen en totdat een nieuwe modelovereenkomst is gepubliceerd.

Bouw- en infrabedrijven kunnen dus voorlopig de huidige modelovereenkomst Bouw & Infra blijven gebruiken als werk wordt uitbesteed aan zzp'ers.

Waarom een modelovereenkomst?

De zzp'er heeft sinds het begin van deze eeuw een enorme opmars gemaakt op de Nederlandse arbeidsmarkt, ook in de bouw en infra. De echte zzp'er kenmerkt zich door vakkundigheid, gecombineerd met ondernemerschap en alle eigenschappen die daarbij horen. De invoering van de Wet DBA en het wegvallen van de VAR hebben tot onduidelijkheid en onzekerheid over de fiscale en arbeidsrechtelijke status van zzp'ers geleid. De huidige algemene en sectorale modelovereenkomsten bieden opdrachtgevers meer zekerheid. Belangrijk hierbij is echter wel dat ook feitelijk conform de modelovereenkomst wordt gewerkt en de geel gearceerde bepalingen in de modelovereenkomsten strikt worden opgevolgd.

Modelovereenkomst Bouw & Infra

Bouwend Nederland heeft haar eigen sectorale modelovereenkomst opgesteld, die verloopt op 19 april 2022. Bouwend Nederland wil de huidige modelovereenkomst voortzetten en heeft eind 2021 een aanvraag voor verlenging ingediend bij de Belastingdienst. Recent heeft de Belastingdienst de aanvraag in behandeling genomen en heeft ons hierbij het volgende aangegeven:

De leden van de branchevereniging Bouwend Nederland mogen de verlopen overeenkomst blijven gebruiken totdat een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen en weer is gepubliceerde op de site van de Belastingdienst.

Wij zullen onze leden tijdig informeren als een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen.

Jaap van de Burgt
Beleidsadviseur arbeidsmarkt & sociale zaken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 november 2023
Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp

Bij het uitbesteden van werk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp) is het van belang dat je afspraken maakt om te voorkomen dat sprake is van een dienstverband. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk biedt bouw- en infrabedrijven hiervoor de benodigde zekerheid. Bouwend Nederland heeft, na het verlopen van de oude modelovereenkomst, een nieuwe overeenkomst aangevraagd die recent is goedgekeurd door de Belastingdienst. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren.

Zondag 1 oktober 2023
Discussie voor/tijdens oplevering

Vlak voor en tijdens de oplevering van een werk bestaat er tussen partijen vaak een verschil van mening over de vraag of het werk opleveringsgereed is en welke gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd moeten worden.

Donderdag 28 september 2023
Einde samenwerking Aon

Na zorgvuldige overwegingen en advies van de Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland, heeft het Bestuur van Bouwend Nederland besloten de samenwerking met onze verzekeringspartner Aon per 31-12-2023 op te zeggen. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in de bestaande Bouwend Nederland verzekeringen kan sluiten na 31-12-2023. Reeds bestaande via Aon gesloten polissen worden niet geraakt door deze opzegging en kunnen nog doorlopen (mits niet eerder beëindigd). Het gaat om lopende individuele polissen binnen de onderstaande verzekeringsmantels: