Afbeelding

Online congres Nu Bouwen aan Morgen een groot succes

Lees meer

Nu Bouwen aan Morgen

De bouw- & infrasector is dagelijks bezig met de toekomst. Letterlijk bouwen we vandaag aan het Nederland van morgen. Nu maken we keuzes over hoe Nederland er in 2030 kan uitzien. Met deze verkenning willen we richting geven aan die keuzes én zo aan de toekomst. We nemen je graag mee in het proces van deze toekomstverkenning en houden je via dit platform op de hoogte.

Waarom een toekomstverkenning richting 2030?

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Als sector kunnen we niet achterblijven. Daarom is het zo belangrijk om vanuit de lange termijn te kijken naar wat er staat te gebeuren en wat de impact daarvan is op onze sector. Waarmee moeten we de komende jaren rekening houden bij het maken van onze keuzes? Wat willen klanten, welke technologie komt op, wat doet de economie en welk beleid kunnen we verwachten van de overheid? 

Als Bouwend Nederland willen we met de toekomstverkenning 2030 leden en partners inspireren door te laten zien wat belangrijke trends en thema’s zijn voor de komende jaren. Ook willen we de uitdagingen en kansen agenderen die uit de analyse van trends en ontwikkelingen naar voren komen. Tot slot willen we stimuleren dat leden zich voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen zodat ze klaar zijn om kansen te grijpen die zich voordoen en om kunnen gaan met risico’s die op hen afkomen.

 

 

Denkkracht vanuit alle hoeken en in allerlei vormen

We betrekken bij de totstandkoming van deze toekomstverkenning niet alleen veel bedrijven, ondernemers en specialisten uit de sector, maar juist ook deskundigen op andere terreinen. We combineren deskresearch met een uitvraag onder leden. Als vertrekpunt voor de toekomstverkenning is een viertal ‘Nederlandse prominenten’ gevraagd een essay te schrijven over de verschillende thema’s. Tijdens diverse expert- en denksessies zijn we het gesprek aangegaan over de verschillende thema’s en verkennen we de impact op de sector.

Lees meer

Onze thema's