Woningen

EIB rapport Bouw in 2030

Demografische en economische ontwikkelingen

EIB rapport Bouw in 2030

Het EIB heeft de demografische en economische ontwikkelingen in de periode 2018 – 2030 geschetst in een rapport. Hoe ziet de Nederlandse maatschappij er in 2030 uit? Hoeveel inwoners en huishoudens zijn er dan in ons land? Hoe groot is de demografische groei richting 2030 en in welke huishoudensgroepen is deze groei geconcentreerd? Daarnaast worden de verdere ontwikkelingen over o.a. woningbouw en evolutie in arbeidskrachten in de periode vanaf 2018 tot 2030 beschreven.

 

 

Voor de toekomstige ontwikkelingen zijn twee scenario’s gehanteerd:

 1. Het behoedzame scenario beschrijft een beeld waarbij de groei de komende jaren minder sterk is.
 2. Het dynamische scenario geeft een beeld bij een meer
  voorspoedige demografische en economische groei.

Het EIB schetst de implicaties voor de bouwproductie en werkgelegenheid.

Behoedzaam scenario 

 • De bevolking neemt in 2030 toe met ongeveer 21.000 personen tot 17,7 miljoen.
 • In totaal moeten er ongeveer 21.000 nieuwbouwwoningen
  gebouwd worden in 2030.
 • Het BBP groeit met gemiddeld 1,3% per jaar van € 616 miljard
  in 2018 naar € 727 miljard in 2030.
 • Er is sprake van een relatief gematigde groei van de werkgelegenheid, die tot 2030 gemiddeld met 0,3% per jaar groeit.
 • De arbeidsproductiviteit neemt gematigd toe met gemiddeld 1,0% per jaar.
 • In de bouw stijgt de productie, hoewel de stijging minder sterk is dan de stijging van het BBP (0,9%).

Dynamisch scenario

 • De bevolking groeit in 2030 met ruim 87.000 personen tot 18,5 miljoen.
 • In totaal moeten er ongeveer 70.000 nieuwbouwwoningen gebouwd worden in 2030.
 • Het BBP groeit met gemiddeld 2,3% per jaar van € 616 miljard in 2017 naar € 830 miljard in 2030.
 • Er is sprake van een robuuste groei van de werkgelegenheid, die tot 2030 gemiddeld met 0,7% per jaar groeit.
 • De dynamische technologische ontwikkeling uit zich vooral in de groei van de arbeidsproductiviteit die met gemiddeld 1,6% per jaar toeneemt.
 • De bouwproductie vertoont een krachtige groei van ongeveer € 65.500 miljoen in 2018 naar ongeveer € 85.500 miljoen in 2030.

Wat is de verwachting?

Op korte termijn wordt er een krimp van de bouwproductie verwacht ten gevolge van de coronacrisis. Naar verwachting zal de Nederlandse economie in 2022-2024 een krachtig herstel laten zien, waardoor de bouwproductie sterk zal aantrekken in die periode. In het dynamische scenario neemt de totale bouwproductie onder de gunstige economische en demografische omstandigheden toe van 62 miljard in 2021 naar ruim 90 miljard in 2030. In het behoedzame scenario neemt de productie tot bijna 75 miljard toe in 2030. 

 

Het grootste verschil tussen beide scenario’s betreft de nieuwbouw van woningen die wordt bepaald door het verschil in huishoudensgroei dat in beide scenario’s sterk uiteenloopt. Met het aantrekken van de bouwproductie vanaf 2022, zal ook de werkgelegenheid in de bouw weer gaan toenemen. In het dynamische scenario zal door de sterkere productiegroei het totale arbeidsvolume toenemen met bijna 60.000 arbeidsjaren tot ruim 481.000. Het arbeidsvolume in het behoedzame scenario neemt met bijna 30.000 arbeidsjaren toe tot 451.000.