Afbeelding Nu Bouwen aan Morgen

Nu Bouwen aan Morgen

Verkenning Bouw & Infra 2030

Energietransitie, energie-infrastructuur

Onze energievoorziening gaat veranderen. Verduurzaming op alle fronten. Hoe geven we die transitie vorm? Neemt de overheid strakke regie? Zorgt voortschrijdende technologie voor innovatie van onderop? Of juist een combinatie van beide? Welke rol spelen burgers? En hoe zorgen we voor voortgang opdat we alle ambities halen? Deskundigen en leden van Bouwend Nederland buigen zich o.a. over de uitdagingen van de verduurzaming voor het Nederland van morgen.

 

 

Dit thema is onderdeel van een serie van vier die samen de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 vormen. Als vertrekpunt voor de toekomstverkenning is een viertal ‘Nederlandse prominenten’ gevraagd een essay te schrijven over de verschillende thema’s. Zo geeft Nederlandse Waterstofgezant dr. Noé van Hulst zijn visie op de energietransitie. 

Noé van Hulst

Essay: Komen we er ooit?

Nederland heeft zich net als de grote meerderheid van de EU lidstaten tot doel gesteld om in 2050 feitelijk CO2-neutraal te zijn. Dit geldt dus ook voor de gebouwde omgeving. Daarmee is een enorme uitdaging geformuleerd die zijn weerga niet kent. In dit essay verken ik een aantal dilemma’s en beleidskeuzes die opdoemen. Dat doe ik vanuit internationaal perspectief omdat het energie- en klimaatvraagstuk alleen op deze manier zinvol te bespreken is. De cijfers die ik gebruik zijn afkomstig uit rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

De uitdagingen voor de gebouwde omgeving zijn kolossaal groot. Afhankelijk van hoe je de sector precies afbakent, is de gebouwde omgeving wereldwijd goed voor 30-40% van de CO2 emissies.

Lees het volledig essay

 

Dit essay vormt het vertrekpunt voor onze expertsessie waarin we met een groep uiteenlopende deskundigen onderzoeken hoe de wereld er in 2030 zou kunnen uitzien, maar ook hoe de wereld er juist heel anders uit zou kunnen zien op basis van fundamentele onzekerheden.

Deze verkenning zal uiteindelijk resulteren in uiteenlopende toekomstbeelden die gepresenteerd worden op het congres Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 later dit jaar. Deze kick-off vormt ook het startschot om op basis van de toekomstbeelden de dialoog aan te gaan over de mogelijkheden die de toekomst onze sector kan brengen.