Afbeelding Nu Bouwen aan Morgen

Nu Bouwen aan Morgen

Verkenning Bouw & Infra 2030

Energietransitie, energie-infrastructuur

Onze energievoorziening gaat veranderen. Verduurzaming op alle fronten. Hoe geven we die transitie vorm? Neemt de overheid strakke regie? Zorgt voortschrijdende technologie voor innovatie van onderop? Of juist een combinatie van beide? Welke rol spelen burgers? En hoe zorgen we voor voortgang opdat we alle ambities halen? Deskundigen en leden van Bouwend Nederland buigen zich o.a. over de uitdagingen van de verduurzaming voor het Nederland van morgen.

 

 

Dit thema is onderdeel van een serie van vier die samen de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 vormen. Als vertrekpunt voor de toekomstverkenning is een viertal ‘Nederlandse prominenten’ gevraagd een essay te schrijven over de verschillende thema’s. Zo geeft Nederlandse Waterstofgezant dr. Noé van Hulst zijn visie op de energietransitie. 

Noé van Hulst

Essay: Komen we er ooit?

Nederland heeft zich net als de grote meerderheid van de EU lidstaten tot doel gesteld om in 2050 feitelijk CO2-neutraal te zijn. Dit geldt dus ook voor de gebouwde omgeving. Daarmee is een enorme uitdaging geformuleerd die zijn weerga niet kent. In dit essay verken ik een aantal dilemma’s en beleidskeuzes die opdoemen. Dat doe ik vanuit internationaal perspectief omdat het energie- en klimaatvraagstuk alleen op deze manier zinvol te bespreken is. De cijfers die ik gebruik zijn afkomstig uit rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

De uitdagingen voor de gebouwde omgeving zijn kolossaal groot. Afhankelijk van hoe je de sector precies afbakent, is de gebouwde omgeving wereldwijd goed voor 30-40% van de CO2 emissies.

Lees het volledig essay

Interview met thematrekker Edgar van Niekerk

Wat vanuit jouw thema gezien denk je dat de grootste impact zal hebben op de bouwsector?

“De transitie naar een CO2-arme gebouwde omgeving en energievoorziening gaat een hele klus worden. Hoe we die klus met voldoende capaciteit in de sector gaan klaren, dat gaat naar mijn idee een van de grootste uitdagingen worden. De sector moet grote schaalsprongen gaan maken om gebouwen en huizen te verduurzamen en benodigde energiesystemen aan te leggen. Daar zijn innovaties voor nodig, alsook efficiënte ketenprocessen en de opbouw van benodigde arbeidscapaciteit. Gelukkig hebben we daar nog wel even de tijd voor tot 2050. De komende jaren zal het werkaanbod en daarmee de behoefte aan vakmensen in elk geval sterk gaan groeien. Daarom zet Bouwend Nederland nu al vol in op instroomcampagne, het werven en opleiden van technisch personeel, alsook het effectief inzetten van beschikbare arbeidscapaciteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.”

Lees het volledige interview 

Ledensessie: hoe de bouw moet denken, doen en delen om zich voor te bereiden op de energietransitie

Wat de realiteit in 2030 ook wordt, men is het eens dat de voorbereiding beter vandaag dan morgen begint: “Start pilots, experimenteer met nieuwe samenwerkingen en bedenk schaalbare oplossingen voor lange termijn. De veranderingen komen er sowieso.” Ook wordt opgeroepen kennis te delen: “Het is een gezamenlijke uitdaging waar we voor staan. Dus wees open. Nieuwe kennis heb je toch maar een half jaar voor jezelf. Innoveren betekent denken, doen en delen.”

Lees het volledige verslag

Podcast: Waarom blijft duurzaam inkopen achter?

Bij twee op de drie openbare aanbestedingen speelt duurzaamheid nog geen enkele rol. Toch wint duurzaam inkopen terrein volgens twee experts, Jos van Alphen (adviseur Aanbestedingen bij het Aanbestedingsinstituut) en Floris den Boer (coördinerend adviseur bij PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). 

 

 

 

Presentatie resultaten op online congres

Deze verkenning zal uiteindelijk resulteren in uiteenlopende toekomstbeelden die gepresenteerd worden op het online congres Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 op maandag 7 decemberDeze kick-off vormt ook het startschot om op basis van de toekomstbeelden de dialoog aan te gaan over de mogelijkheden die de toekomst onze sector kan brengen.