Afbeelding Nu Bouwen aan Morgen

Nu Bouwen aan Morgen

Verkenning Bouw & Infra 2030

Energietransitie, energie-infrastructuur

We staan voor een enorme opgave. Als land moeten we verduurzamen op alle fronten. Nederland wil in 2030 namelijk 49% minder en in 2050 zelfs 95% minder CO2 uitstoten. In Europa pleiten we zelfs voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. De winning van het Groninger aardgas stopt en het gebruik van fossiele energie moet drastisch omlaag, tot vrijwel nul in 2050. Dit heeft consequenties voor alle sectoren. De huidige energiesystemen en -infrastructuren gaan daardoor sterk veranderen. De ambities zijn torenhoog, maar hoe gaan we deze enorme uitdaging vormgeven in ons land?

Twee uiteenlopende toekomstbeelden

Willen we de energietransitie werkelijk versnellen, dan zal er een maatschappelijk handelingsperspectief moeten ontstaan. Als we kijken naar de gebouwde omgeving, dan moeten we de vraag stellen: wat kunnen burgers, corporaties of gebouweigenaren doen om aan de slag te gaan met verduurzaming? Daarmee ontstaat ook het handelingsperspectief voor de markt: toenemende volumes aan de vraagkant zorgen voor continuïteit bij bedrijven en leiden tot innovaties en opschaling waarmee de energietransitie haalbaar en betaalbaar kan worden gemaakt. Er moet in elk geval fors worden ingezet op energiebesparing in bestaande bouw en energiezuinige nieuwbouw.

 

 

Zal de energietransitie gestuurd worden vanuit de overheid of gaan we eerder een decentraal beleid zien? 

Op het online congres Nu Bouwen aan Morgen op maandag 7 december gingen Bernard Wientjes, Voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, en Henri Bontebal, Strategie Consultant bij Stedin Groep in debat over de energietransitie.

Essay: Komen we er ooit?

Nederland heeft zich net als de grote meerderheid van de EU lidstaten tot doel gesteld om in 2050 feitelijk CO2-neutraal te zijn. Dit geldt dus ook voor de gebouwde omgeving. Daarmee is een enorme uitdaging geformuleerd die zijn weerga niet kent. In dit essay verken ik een aantal dilemma’s en beleidskeuzes die opdoemen. Dat doe ik vanuit internationaal perspectief omdat het energie- en klimaatvraagstuk alleen op deze manier zinvol te bespreken is. De cijfers die ik gebruik zijn afkomstig uit rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

De uitdagingen voor de gebouwde omgeving zijn kolossaal groot. Afhankelijk van hoe je de sector precies afbakent, is de gebouwde omgeving wereldwijd goed voor 30-40% van de CO2 emissies.

Lees het volledig essay

Noé van Hulst

Ledensessie: hoe de bouw moet denken, doen en delen om zich voor te bereiden op de energietransitie

Wat de realiteit in 2030 ook wordt, men is het eens dat de voorbereiding beter vandaag dan morgen begint: “Start pilots, experimenteer met nieuwe samenwerkingen en bedenk schaalbare oplossingen voor lange termijn. De veranderingen komen er sowieso.” Ook wordt opgeroepen kennis te delen: “Het is een gezamenlijke uitdaging waar we voor staan. Dus wees open. Nieuwe kennis heb je toch maar een half jaar voor jezelf. Innoveren betekent denken, doen en delen.”

Lees het volledige verslag

Podcast: Waarom blijft duurzaam inkopen achter?

Bij twee op de drie openbare aanbestedingen speelt duurzaamheid nog geen enkele rol. Toch wint duurzaam inkopen terrein volgens twee experts, Jos van Alphen (adviseur Aanbestedingen bij het Aanbestedingsinstituut) en Floris den Boer (coördinerend adviseur bij PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). 

Bekijk het volledige verslag