Afbeelding Nu Bouwen aan Morgen

Nu Bouwen aan Morgen

Verkenning Bouw & Infra 2030

Ruimtelijke spreiding functies

Werken, wonen en recreëren… hoe organiseren we dit in het Nederland van de toekomst? Neemt de druk op de steden verder toe? Ontstaan stedelijke gebieden waarin we functies zoveel mogelijk rond de inwoners concentreren? Of spreiden we deze functies juist door heel Nederland en zorgt een optimale infrastructuur voor bereikbaarheid op afstand? Deskundigen en leden van Bouwend Nederland buigen zich tijdens deze verkenning o.a. over de spreiding van functies in het Nederland van morgen.

 

 

Dit thema is onderdeel van een serie van vier die samen de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 vormen. Als vertrekpunt voor de toekomstverkenning is een viertal ‘Nederlandse prominenten’ gevraagd een essay te schrijven over de verschillende thema’s. Zo geeft stedenbouwkundige professor Riek Bakker haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling.

Riek Bakker

Essay: Bestendig bouwen aan Nederland betekent functiespreiding

Bouwend Nederland wil samen plannen maken om uit de woningbouwimpasse te komen. Een interessant initiatief, en gelukkig neemt ze zo’n tien jaar de tijd om zaken op orde te krijgen, want we hebben het zondermeer over een omvangrijke opgave. Maar het is vooral een mooie kans die we met beide handen moeten aanpakken: investeren in de inrichting van ons land op de langere termijn. Dat vereist een integrale aanpak, met als uitgangspunt functiespreiding. Ja, dat kan en het is dan ook eerder de vraag wat er nodig is om functies - wonen, werken, recreëren, verkeer, infrastructuur, landbouw en milieu - zo goed mogelijk in samenhang te laten functioneren. En daarvoor heb je allereerst een goed plan nodig, één met een visie op Nederland en met een strategie voor het ontwikkelen van een juridisch- en planologisch instrumentarium. Het moet handen en voeten hebben.

Lees het volledig essay

Interview met thematrekker Sander Wubbolts

Wat is jouw opmerkelijkste inzicht geweest tijdens dit proces?

“Als Nederland mee wil met de gesignaleerde trends en ontwikkelingen zonder op kwaliteit in te leveren, zal het belang van data en verdere digitalisering van de gebouwde omgeving veel groter worden. De aantrekkingskracht van steden blijft naar mijn mening onverkort groot. De vele functies en voorzieningen op korte afstand van elkaar met aantrekkelijk werk gericht op kennis, innovatie en creativiteit blijft mensen aantrekken. Bij slimme steden komen digitalisering en verstedelijking samen. Met slimme technologieën en gebruik van big data kunnen we de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken en kunnen we tevens functies slim in de ruimte gebruiken en beheren."

Lees het volledige interview 

Expertsessie: spreiding versus concentratie

Het valt niet te ontkennen dat de inrichting van de Nederlandse ruimte aan grootschalige verandering onderhevig is. In steden is de behoefte aan woningen en navenante voorzieningen en infrastructuur zo groot dat de sector de vraag nauwelijks aankan. Daartegenover staat het platteland, waar de huizenprijzen dalen, voorzieningen verdwijnen en het soms niet meer rendabel is om te bouwen. Deze disbalans is op nationaal bestuurlijk niveau niet zomaar aan te pakken, omdat ruimtelijke ordening sinds 2010 gedecentraliseerd gebeurt. Bovendien maakt wet- en regelgeving rond verduurzaming, en nu ook stikstof en PFAS, het nog moeilijker om goed op de vraag te kunnen inspelen. Het feit dat deze ontwikkelingen niet zomaar zullen verdwijnen, vraagt om een sector die in staat is zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. 

Lees het volledige verslag

 

 

Deze verkenning zal uiteindelijk resulteren in uiteenlopende toekomstbeelden die gepresenteerd worden op het online congres Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 op maandag 7 decemberDeze kick-off vormt ook het startschot om op basis van de toekomstbeelden de dialoog aan te gaan over de mogelijkheden die de toekomst onze sector kan brengen.