Afbeelding Terugblik toekomstverkenning De Bouw in 2020

Terugblik toekomstverkenning De Bouw in 2020

Waarom we ons voorbereiden op de toekomst

De maatschappij verandert razendsnel en onze sector kan niet achterblijven. Daarom is het zo belangrijk om vanuit de lange termijn te kijken naar wat er staat te gebeuren en wat de impact daarvan is op onze sector. Dat doen we nu door te kijken hoe Nederland er uit kan zien in 2030. En dat deden we bijna 10 jaar tijdens de toekomstverkenning De Bouw in 2020.

Welke thema's hebben we toen verdiept?

Uit de verschillende consultaties en gesprekken met leden en externe deskundigen zijn zes thema's naar voren gekomen.

  • Klantvraag en daarop afgestemde bouwconcepten
  • Financiering van bouwopgaven
  • Duurzaamheid
  • lmago van de bouwsector
  • Arbeidsmarkt
  • Ketensamenwerking

De meeste van deze thema's zijn niet nieuw en zijn op dit moment ook nog actueel. Op basis van verschillende trends waaronder ontwikkelingen op het gebied van techniek, hebben we deze thema's verder geanalyseerd.

Welke scenario's hebben we opgesteld om het Nederland van 2020 vorm te geven?

De verschillende scenario's zijn tot stand gekomen met input uit de sector zelf. Maar we hebben ook mensen in de naaste omgeving van de bouw geraadpleegd. En er is een uitvoerig bronnenonderzoek gedaan. Deze drie samen hebben geleid tot de verschillende scenario's:

  • Bloemweide
  • Tulpenveld
  • Heideveld
  • Zandwoestijn

Lees meer over de scenario's 

Wat was onze voorspelling?

Het lag het meest voor de hand dat de scenario's Bloemweide (Hoge groei en Angelsaksisch beleid) en Heideveld (Lage groei en Rijnlands beleid) zich in 2020 zouden voordoen. Er zou wisselend sprake zijn van economische krimp en groei. De vraag zou ook verder diversificeren. De financiering zou meer raken versnipperd en wordt complexer. En de bouw zou zich geconfronteerd zien met vele deelmarkten.

Bij hoge groei zou de productie ruim 13% hoger liggen dan bij lage groei, ongeacht het gekozen beleid. Bij een hoge groei zou de productie na 2012 toenemen en rond 2016 stabiliseren. De productie zou fors toenemen ten opzichte van 2012. Bij lage groei zou de productie tot 2016 toenemen en hierna stabiliseren. Het topniveau van 2008 zou niet meer worden behaald.

Lees de samenvatting van de toekomstverkenning voor de bouw in 2020

Hoe kijken we terug op De Bouw in 2020?

10 jaar geleden leek het heel onwaarschijnlijk dat het bouwvolume zou groeien en dat er meer Nederlanders zouden ondernemen. We gingen er toen helemaal niet vanuit dat het winstgevendste scenario Bloemweide het dichtst bij de realiteit zou liggen. Maar dat blijkt vandaag de dag wel het geval te zijn.

Prognoses EIB 2020

De prognoses van het EIB voor de bouwproductie in 2020 voor dit scenario bedroegen 66.375 mld euro. Door de sterke economische groei, het sterk gestegen consumentenvertrouwen en de grote vraag naar woningen is de prognose nu al ruim overschreden. In 2018 bedroeg de totale bouwproductie 70.225 mld euro. Daarbij valt op dat de bouwproductie in alle segmenten in 2018 al hoger uitvalt dan de prognose voor 2020, behalve de bouwproductie nieuwbouwwoningen: de prognose voor 2020 bedroeg 15.650 mld euro, terwijl de realisatie in 2018 ‘slecht’ 12.300 mld euro bedroeg; de woningnieuwbouwproductie trekt dus, ondanks de grote vraag naar woningen, aanzienlijk langzamer aan dan verwacht.