Afbeelding Nu Bouwen aan Morgen

Nu Bouwen aan Morgen

Verkenning Bouw & Infra 2030

Waarde van bouwen

De maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse bouw- en infrasector staat buiten kijf, met in 2019 een productvolume van €76,4 miljard en ruim 321.000 werknemers. Maar Nederland staat voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, vergrijzing en verstedelijking met de daarbij behorende woon- en vervoersopgaven. Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven?

Twee uiteenlopende toekomstbeelden

De waarde van bouwen raakt aan de meest existentiële toekomstvragen voor de sector: hoe werken we in 2030 samen, hoe ziet de keten er in 2030 uit, welke nieuwe toetreders zijn te verwachten en welke stakeholders spelen hierbij een prominente rol? De bouw- en infrasector kan kwalitatieve, goede oplossingen bieden om grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en verstedelijking aan te pakken. Innovatie, specialisatie en samenwerking zijn van essentieel belang om tot deze kwalitatieve oplossingen te komen. 

Volop inzetten op innovatie is heel belangrijk, maar blijkt in de praktijk ook erg lastig. In goede tijden is er geen tijd voor; in slechte tijden geen geld. Aan de andere kant: als er efficiënter gewerkt kan worden, komt er geld vrij voor innovatie.

 

 

Wordt de bouw in de toekomst de high tech productiemachine of toch de maatschappelijke probleemoplosser? En is daarin de markt of juist de overheid bepalend?

Op het online congres Nu Bouwen aan Morgen op maandag 7 december gingen Mathijs Bouman, econoom en journalist, en Biense Dijkstra, directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma, in debat over de waarde van bouwen.

Mathijs Bouman

Essay: Mijn nieuwe huis in 2030

Het is Nieuwjaarsdag 2030 en ik voel me melancholisch en opgewekt tegelijk. Melancholisch omdat ik zojuist voor de laatste maal de sleutel in de voordeur van mijn oude huis heb omgedraaid. Het was een prima woning, waar we gedurende de jaren veel aan hebben verbouwd. Maar het is tijd voor iets nieuws. Vanmiddag gaan we over naar onze gloednieuwe, compacte en energie-positieve huis dat ik verderop in de staat heb laten bouwen. Het is uitgevoerd volgens mijn eigen wensen, maar werd toch binnen zes weken opgeleverd. Het is helemaal modulair, dus als we later iets willen veranderen kan dat eenvoudig. En als we er ooit vanaf willen, wordt het volgens contract teruggenomen door de bouwer die beloofd heeft alle materialen dan te hergebruiken.

Lees het volledig essay

Ledensessie: waarde toevoegen door innovatie,
specialisatie en samenwerking

Wel zijn er kanttekeningen te plaatsen: de aanwezigen zijn unaniem bezorgd over hoe moeilijk de beoogde innovatie in de praktijk is. Het essay van Bouman vermeldde al: ‘in goede tijden is er geen tijd, en in slechte tijden geen geld’. De vergelijking met chipfabrikant ASML die Bouman maakt, vinden enkele bouwers niet realistisch: “Wij werken met marges van drie procent, niet dertig.” Aan de andere kant: “We hebben te maken met vijf miljard euro faalkosten. Als we efficiënter kunnen werken, komt er ook geld vrij voor innovatie.”

Lees het volledige verslag

Hoe zullen de werkzaamheden van de sector evolueren richting 2030?

De uitdagingen van ons land zijn enorm: verduurzaming, klimaatadaptie, voldoende woningen, bereikbaarheid, circulair en modulair bouwen. De bouw en infra zal een belangrijke rol spelen in het oplossen van deze maatschappelijke problemen. Eline Ronner bespreekt dit met Joep Rats, Directeur Beleid en Vereniging van Bouwend Nederland, en Mathijs Bouman, macro-econoom en journalist.

Bekijk het volledige verslag