Afbeelding Nu Bouwen aan Morgen

Nu Bouwen aan Morgen

Verkenning Bouw & Infra 2030

Waarde van bouwen

De uitdagingen zijn enorm: verduurzaming, klimaatadaptie, voldoende woningen, bereikbaarheid, circulair en modulair bouwen…. Om Nederland vorm te geven in de toekomst, kan het niet zonder de bouw. Welke rol speelt de bouw in al deze ontwikkelingen? Faciliteert ze anderen, neemt ze taken over in de keten? Wordt ze van alleen uitvoerder juist producteigenaar en gaat ze ontzorgen via leasecontracten? Exporteren we straks onze innovatieve oplossingen en masse naar het buitenland? Deskundigen en leden van Bouwend Nederland buigen zich o.a. over de waarde van bouwen voor het Nederland van morgen.

 

 

Dit thema is onderdeel van een serie van vier die samen de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 vormen. Als vertrekpunt voor de toekomstverkenning is een viertal ‘Nederlandse prominenten’ gevraagd een essay te schrijven over de verschillende thema’s. Zo geeft journalist en econoom Mathijs Bouman haar zijn op de waarde van bouwen. 

Mathijs Bouman

Essay: Mijn nieuwe huis in 2030

Het is Nieuwjaarsdag 2030 en ik voel me melancholisch en opgewekt tegelijk. Melancholisch omdat ik zojuist voor de laatste maal de sleutel in de voordeur van mijn oude huis heb omgedraaid. Het was een prima woning, waar we gedurende de jaren veel aan hebben verbouwd. Maar het is tijd voor iets nieuws. Vanmiddag gaan we over naar onze gloednieuwe, compacte en energie-positieve huis dat ik verderop in de staat heb laten bouwen. Het is uitgevoerd volgens mijn eigen wensen, maar werd toch binnen zes weken opgeleverd. Het is helemaal modulair, dus als we later iets willen veranderen kan dat eenvoudig. En als we er ooit vanaf willen, wordt het volgens contract teruggenomen door de bouwer die beloofd heeft alle materialen dan te hergebruiken.

Lees het volledig essay

Interview met thematrekker Dennis Mollet

Het thema ‘Waarde van bouwen’ lijkt op het eerste zicht heel breed. Wat wordt er precies mee bedoeld? 

Het hoofdthema “Waarde van bouwen” heeft veel raakvlakken met individueel ondernemerschap. Deze verdiepingsfase binnen de toekomstverkenning richt zich echter op de sector als geheel en zal enkel voorbeelden aanhalen ter illustratie. Niet om uitputtend te zijn voor alle bedrijven in de sector.

“Waarde van bouwen” gaat over het vormen van een breder beeld van de “constellatie bouw”: Hoe werken we in 2030 samen, hoe ziet de keten er uit, welke nieuwe toetreders zijn te verwachten en welke stakeholders spelen hier een prominente rol in.”

Lees het volledige interview 

Ledensessie: waarde toevoegen door innovatie,
specialisatie en samenwerking

Wel zijn er kanttekeningen te plaatsen: de aanwezigen zijn unaniem bezorgd over hoe moeilijk de beoogde innovatie in de praktijk is. Het essay van Bouman vermeldde al: ‘in goede tijden is er geen tijd, en in slechte tijden geen geld’. De vergelijking met chipfabrikant ASML die Bouman maakt, vinden enkele bouwers niet realistisch: “Wij werken met marges van drie procent, niet dertig.” Aan de andere kant: “We hebben te maken met vijf miljard euro faalkosten. Als we efficiënter kunnen werken, komt er ook geld vrij voor innovatie.”

Lees het volledige verslag

 

 

Presentatie resultaten op online congres

Deze verkenning zal uiteindelijk resulteren in uiteenlopende toekomstbeelden die gepresenteerd worden op het online congres Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 op maandag 7 decemberDeze kick-off vormt ook het startschot om op basis van de toekomstbeelden de dialoog aan te gaan over de mogelijkheden die de toekomst onze sector kan brengen.