Afbeelding Gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van de bouw en infra

Gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van de bouw en infra

Nu Bouwen Aan Morgen | Toekomstverkenning bouw & infra 2030

Gevolgen coronacrisis

Nederland is in maart 2020 geconfronteerd met het coronavirus. Bouwend Nederland heeft onderzocht wat de implicaties hiervan zijn voor de toekomstverkenning. De vier genoemde thema’s blijven zeer relevant en daardoor ongewijzigd. Het vertrekpunt van de toekomstverkenning verandert daarentegen aanzienlijk. Om die reden is ervoor gekozen om twee experts te interviewen met als doel het positioneren van de toekomstverkenning ten opzichte van de huidige coronacrisis. Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof zijn geïnterviewd over de gevolgen van corona (en PFAS, stikstof) op de bouw- en infrasector. Zij houden het vertrekpunt van de toekomstverkenning tegen het licht en geven hun visie op de kansen en uitdagingen voor de bouw- en infrasector.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

Corona, energietransitie en meer: volop
uitdagingen voor de bouw en infra

"Ik geloof heilig in langjarige partnerships tussen bedrijven. Dat zorgt voor stabiliteit en ruimte voor innovatie. In de bouw is dat al heel lang een probleem. Alles draait er om aanbesteden en daarmee vaak om de laagste prijs. Als je een contract sluit voor een project waar je een paar jaar mee bezig bent, dan kun je niet investeren in allerlei innovaties. Dat is simpelweg niet rendabel, al was het maar omdat innoveren een kwestie is van trial and error. Het is in mijn ogen cruciaal om vernieuwend na te denken over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en daarmee te experimenteren. Ik gun het de bouw zeer dat er meer ruimte komt voor langetermijnrelaties, zodat er ook meer ruimte komt om te innoveren."

Lees het volledige essay

Bouwen in turbulente tijden: waar gaan
we naartoe?

"Slimmer bouwen is dus erg belangrijk. Daarbij hoor je dat de bouw meer moet gaan standaardiseren. Ik ben daar voorzichtig mee. Iedereen wil een fijn huis en mensen die het kunnen betalen willen meedenken over hoe dat eruit ziet. Dat is en blijft belangrijk. Tot op zekere hoogte kun je standaardiseren, zolang er maar ruimte blijft voor maatwerk en onderscheidend vermogen als bouwer. Innoveren en ontwikkelen hoort daar overigens ook bij, maar daar is door de verstikkende werking van aanbestedingsprocedures nauwelijks ruimte voor."

Lees het volledige essay

Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland

Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging bij Bouwend Nederland

Mobility as a service

 "Zodra het weer kan, zullen mensen meer bewegen. Ook hebben ze steeds meer behoefte aan verschillende vormen van mobiliteit. Daarom is het interessant om na te denken over mobility as a service. Je neemt een abonnement op mobiliteit en zo kan je verschillende mobiliteitsmethodes als consument gebruiken. Denk hierbij aan een elektrische scooter, een (deel)auto, de trein of de bus. Om deze behoefte op te vangen moeten we ervoor zorgen dat de infrastructuur in ons land top ingericht is tussen de verschillende regio’s."

Lees het volledige artikel