Afbeelding Ontdek de thema's van deze toekomstverkenning

Ontdek de thema's van deze toekomstverkenning

Vier centrale thema's

De hoeveelheid trends en ontwikkelingen lijkt soms overweldigend. Voor bouw- en infrabedrijven is het lastig te bepalen met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Welke kansen ontstaan er? Op welke zaken moet je je als bedrijf voorbereiden? In de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen staan vier thema’s en vijf doorsnijdende perspectieven centraal om bedrijven in de bouw- en infrasector te begeleiden naar de toekomst.

Hoe hebben we deze thema's geselecteerd? 

De keuze voor thema’s en perspectieven is gebaseerd op input van leden, medewerkers en externe deskundigen. Naast deskresearch naar relevante trends en factoren, hebben we verschillende leden gevraagd naar hun ideeën over disruptieve veranderingen richting 2030. Vervolgens heeft een brede groep externe deskundigen (waaronder TNO, Ministerie van Binnenlandse Zaken en VNO-NCW) zich gebogen over welke thema’s grote maatschappelijke uitdagingen met zich mee kunnen brengen. Hierbij is geredeneerd vanuit de toekomst: hoe ziet een succesvol Nederland eruit in 2030? Dit heeft geresulteerd in een overzicht van elf interessante thema’s voor de toekomstverkenning.

Uiteindelijk zijn vier centrale thema's gekozen op basis van de volgende criteria:

  • Maatschappelijke opgave
  • Positief en aansprekend
  • Vol met onzekerheden
  • Grote impact op de sector
  • Interessant vanuit technologie en innovatie 

 

     

Thema’s vanuit meerdere perspectieven bekeken

Aan de hand van vijf doorsnijdende perspectieven of 'brillen' kijken we naar elk van de thema’s. Deze doorsnijdende perspectieven staan dwars op de maatschappelijke opgaven en zijn dus bij elk thema relevant:

  • Mens / sociaal
  • Technologie / Digitalisering
  • Duurzaamheid / Circulariteit
  • Democratie / Besluitvorming
  • Financieel

Prikkelende beschrijvingen van de toekomst

Voor elk thema hebben we steeds twee beelden tegenover elkaar gezet: hoe kan de wereld eruit zien op basis van de huidige fundamentele onzekerheden? De twee toekomstbeelden per thema horen dus bij elkaar en zijn in zekere zin spiegelbeelden: ze nemen bij belangrijke onzekerheden tegenovergestelde afslagen op de route naar 2030 en komen dan op een ander punt uit.

De toekomstbeelden beschrijven hoe de wereld er in 2030 kàn uitzien voor de vier centrale thema’s. De beelden zijn geen voorspellingen, geen verwachtingen en ook geen wensbeelden. Wel zijn het prikkelende beschrijvingen van een ingezoomd deel van de werkelijkheid die vaak flink verschilt van de onze. Ze zijn bewust op scherp gezet om het denken over die toekomst op te rekken en ruimte in ons hoofd te maken voor het zien van mogelijke veranderingen die op ons afkomen.