Afbeelding Ontdek de thema's van deze toekomstverkenning

Ontdek de thema's van deze toekomstverkenning

Vier centrale thema's

De hoeveelheid trends en ontwikkelingen lijkt soms overweldigend. Voor bouw- of infrabedrijven is het lastig te bepalen met welke ontwikkelingen rekening moet worden gehouden. Welke kansen ontstaan er? Wanneer stap je in? Op welke zaken moet je je als bedrijf voorbereiden? Om bedrijven in de bouw- en infrasector te begeleiden naar de toekomst, ontwikkelt Bouwend Nederland een toekomstverkenning 2030 op basis van vier centrale thema's.

Hoe hebben we deze thema's geselecteerd? 

De keuze voor thema’s en perspectieven is gebaseerd op input van leden, medewerkers en externe deskundigen. Naast deskresearch naar relevante trends en factoren, hebben we verschillende leden gevraagd naar hun ideeën over disruptieve veranderingen richting 2030. Vervolgens heeft een brede groep externe deskundigen (waaronder TNO, Ministerie van Binnenlandse Zaken en VNO-NCW) zich gebogen over welke thema’s grote maatschappelijke uitdagingen met zich mee kunnen brengen. Hierbij is geredeneerd vanuit de toekomst: hoe ziet een succesvol Nederland eruit in 2030? Dit heeft geresulteerd in een overzicht van elf interessante thema’s voor de toekomstverkenning.

Uiteindelijk zijn vier centrale thema's gekozen op basis van de volgende criteria:

  • Maatschappelijke opgave
  • Positief en aansprekend
  • Vol met onzekerheden
  • Grote impact op de sector
  • Interessant vanuit technologie en innovatie 

 

     

Thema’s vanuit meerdere perspectieven bekeken

Aan de hand van vijf doorsnijdende perspectieven of 'brillen' kijken we naar elk van de thema’s. Deze doorsnijdende perspectieven staan dwars op de maatschappelijke opgaven en zijn dus bij elk thema relevant:

  • Mens / sociaal
  • Technologie / Digitalisering
  • Duurzaamheid / Circulariteit
  • Democratie / Besluitvorming
  • Financieel

 

 

Presentatie resultaten op online congres

Deze verkenning zal uiteindelijk resulteren in uiteenlopende toekomstbeelden die gepresenteerd worden op het online congres Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 op maandag 7 decemberDeze kick-off vormt ook het startschot om op basis van de toekomstbeelden de dialoog aan te gaan over de mogelijkheden die de toekomst onze sector kan brengen.