Onze inzet

Samengevat was de inzet van de werkgevers bij de onderhandelingen terug te brengen tot vijf thema’s.

1. Toekomstbestendig

Markten veranderen. De vraag van opdrachtgevers verandert. Arbeidsverhoudingen veranderen. Innovatie en vernieuwing zijn onontkoombaar. Ook de cao moet laten zien dat werkgevers en werknemers dit herkennen, hun verantwoordelijkheid nemen. Om tot een cao te komen die aansluit bij huidige en te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen.

2. Duidelijker

Verschillende passages in de huidige cao kunnen verschillend worden uitgelegd. Dat kan in de dagelijkse praktijk leiden tot ongewenste, onproductieve en onnodige fricties.

3. Dagelijkse praktijk

De cao moet een bruikbaar instrument zijn in het werk van alledag en aansluiten op situaties die werknemers en werkgevers op de werkvloer tegenkomen.

4. Knelpunten

Er zijn bepalingen in de cao die goede verhoudingen tussen de werkgever en werknemer verstoren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het is noodzakelijk deze knelpunten uit de weg te ruimen.

5. Ontwijken

Onderdelen van de cao maken het aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers om oplossingen te zoeken via andere constructies. Dat is voor werknemers én werkgevers in de bouw en infra ongewenst.