Bestuur

M.J.M. (Maxime) Verhagen, voorzitter bestuur

Maxime is sinds juli 2013 voorzitter van Bouwend Nederland. Daarvoor was hij vanaf 1984 actief in de politiek. In het vierde kabinet Balkenende was hij minister van Buitenlandse Zaken en in het kabinet Rutte-Verhagen was hij minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Maxime wil voor de leden van Bouwend Nederland zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar zijn. Hij doet zijn werk voor de vereniging graag samen met de leden en de bestuursleden: “Dat zijn immers de echte ondernemers die de sector door en door kennen. Het is een ondernemersclub en geen politieke club.”

Voor Bouwend Nederland is Maxime onder andere lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Zijn nevenfuncties bestaan uit: Adviseur en ambassadeur voor de provincie Limburg, Bijzonder Vertegenwoordiger Industriële Aangelegenheden F-35 en Adviseur van VDL Groep in Eindhoven.

Wilt u contact opnemen met Maxime Verhagen? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).
      

H. (Henk) Homberg, vice-voorzitter bestuur

Henk is directievoorzitter van ERA Contour in Zoetermeer en is per oktober 2014 vicevoorzitter van het bestuur. Henk vertegenwoordigt de grote bouwondernemingen.

Na zijn studie Weg- en Waterbouw heeft Henk zijn MBA behaald. Zijn carrière is Henk begonnen bij DURA Bouw BV en sinds 1987 was hij werkzaam bij ERA Contour, waarvan van 2009 tot september 2018 als directievoorzitter. Per oktober 2018 doet hij zelfstandig Advies, Toezicht en Interim management..

Henk ziet Bouwend Nederland als ‘eenheid in verscheidenheid’: “Natuurlijk liggen de belangen van een kleine bouwer anders dan voor het grootbedrijf. Maar als je bereid bent dat onder ogen te zien en bereid bent om constructief naar elkaar te luisteren en te discussiëren, dan kom je er samen uit. En kun je ook daadwerkelijk dat ene gezicht laten zien.” Ook biedt een vereniging als Bouwend Nederland de mogelijkheid om verder vooruit te kijken dan je als individuele ondernemer doorgaans kunt.

Henk heeft bijzondere interesse in keteninnovatie in de bouw en onderwijs/instroom. Ook gaan voor hem bouwen en verduurzaming hand in hand.

Wilt u contact opnemen met Henk Homberg? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).

    

M. (Marten) J. Cornel, penningmeester bestuur

Marten is directeur van de onderneming die zijn grootvader in 1918 begon: Bouwbedrijf Cornel uit Joure. Sinds 2013 is Marten penningmeester van Bouwend Nederland, tevens vertegenwoordigt hij de kleine bouwondernemingen. Ook is hij binnen het bestuur het aanspreekpunt voor regio Noord.

Marten vindt het belangrijk om het kleinbedrijf goed te vertegenwoordigen in het bestuur. In aantal bestaat immers het grootste deel van de leden uit MKB-bedrijven. Marten is altijd zeer actief geweest in de Friese Bouwend Nederland afdelingen.

Op dit moment zit Marten voor Bouwend Nederland onder andere in het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en Stichting Bouwhuis.

Wilt u contact opnemen met Marten Cornel? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).

 

S.M. (Sylvia) van den Berg, bestuurslid

Sylvia is sinds september 2015 lid van het bestuur van Bouwend Nederland en vertegenwoordigt hier de  belangen van de jongeren in de bouw. Na haar studie Bedrijfseconomie heeft zij eerst enkele jaren bij Mazars en daarna als controller bij bouwbedrijf Huurman Leiden B.V. gewerkt. Op 1 september 2018 is zij als controller bij de Versluys groep in Bodegraven aan de slag gegaan.  

Voordat Sylvia toetrad tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland, was zij lid van het regiobestuur Jong Bouwend Nederland Randstad Zuid.
Eén van de redenen om te kiezen voor een bestuurlijke functie was de mogelijkheid die dit biedt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarnaast vindt Sylvia het van belang om kennis te delen en een bijdrage te leveren aan de bouwsector van nu én morgen.

Sylvia heeft bijzondere interesse in het behoud van mensen voor de bouwsector als ook de instroom van jongeren. De bouw heeft immers een (steeds) groter wordende verscheidenheid aan interessante en dynamische functies te bieden: “Deze nieuwe en veranderende functies moeten we goed onder de aandacht van de huidige en toekomstige generatie brengen”.

Wilt u contact opnemen met Sylvia van den Berg? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).         

   

B. (Barend) van Kessel, bestuurslid

Barend is directeur bij Van Kessel Wegenbouw uit Geldermalsen. Dat is het bedrijf dat hij van zijn vader heeft overgenomen en waarvoor hij sinds 1984 actief is. Barend vertegenwoordigt de kleine infrabedrijven binnen het bestuur van Bouwend Nederland en is het aanspreekpunt voor regio Zuid.

Voordat Barend toetrad tot het bestuur was hij bijna vijf jaar lid van het algemeen bestuur. Barend ziet het als zijn verantwoordelijkheid om als ondernemer ook zijn steentje in bestuurlijke zin bij te dragen: “Het is belangrijk om ook buiten het eigen bedrijf bezig te zijn, met en voor de branche als geheel.” Hij hecht belang aan de samenwerking tussen bouw en infra. Daarin zit volgens hem de kracht van Bouwend Nederland.

Voor Bouwend Nederland is Barend onder andere ook actief in het hoofdbestuur van MKB Nederland. Maar ook buiten de sector is Barend maatschappelijk betrokken. Zo ondersteunt hij enkele ontwikkelingssamenwerkingsinitiatieven en is hij bestuurslid van de Bedrijfskring Groot-Geldermalsen.

Wilt u contact opnemen met Barend van Kessel? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).


M.P. (Marten) Kreeft, bestuurslid

Marten is in juni 2018 benoemd als bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland. Begin 2016 verkocht hij zijn aandelen van Bouwbedrijf Kreeft en sindsdien ontwikkelt hij met Ibrox Projecten bij voorkeur kleinschalige projecten met een maatschappelijke functie. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van ReVaBo Oosterbeek, een regionale vakopleiding voor de bouwnijverheid.

Met meer dan 25 jaar ervaring wil Marten zich graag blijven inzetten voor meer instroom in de bouw. “Net als iedereen maak ik mij niet alleen zorgen over hoe we goed personeel kunnen behouden, maar ook hoe we slim en anders personeel kunnen werven in onze bedrijfstak. Ik wil me in het Dagelijks Bestuur met name inzetten voor een intensieve en wellicht een wat meer innovatieve samenwerking tussen de diverse opleidingen en het bedrijfsleven. Want in die samenwerking ligt een deel van de oplossing voor het tekort aan vaklieden. Maar ook het onder de aandacht brengen van techniek op de basisschool is van groot belang. Als we daar nu eens wat meer energie in gaan steken, plukken we later ongetwijfeld de vruchten. Met een technisch beroep kun je prima uit de voeten, de zogenaamde statusangst die veel ouders ervaren, moet op den duur weer verdwijnen”.

Wilt u contact opnemen met Marten Kreeft? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).


M. (Martijn) Smitt, bestuurslid

Martijn is sinds eind 2009 van het bestuur van Bouwend Nederland. Binnen het bestuur van Bouwend Nederland vertegenwoordigt hij de grote infra bedrijven.

Martijn is na zijn studie Civiele Techniek begonnen bij Strukton Civiel. Hij heeft hier in diverse rollen (waarvan de laatste 8 jaar als lid van het directieteam) een bijdrage geleverd aan een verscheidenheid aan infrastructurele projecten met als specialisme waterbouwkunde en ondergrondse constructies en meer specifiek tunnelbouw. Na Strukton is Martijn tot juni 2018 werkzaam geweest bij BAM. Sinds oktober 2018 is hij Directeur Infra bij Ballast Nedam.

Martijn wil graag bijdragen aan het vernieuwen van de sector vanuit de ambitie om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Voor Bouwend Nederland zit Martijn onder andere in de Raad van Toezicht van de kennisorganisatie CROW en is hij de schakel vanuit het bestuur naar de vakgroep Civiele Betonbouw.

Wilt u contact opnemen met Martijn Smitt? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).

     

D. (Dick) Verhoeven, bestuurslid

Sinds september 2013 is Dick bestuurslid bij Bouwend Nederland. In het dagelijks leven is hij algemeen directeur van Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij uit Vriezenveen. Dick vertegenwoordigt de middelgrote bouwbedrijven binnen het bestuur en is het aanspreekpunt voor regio Oost.

Als ondernemende bestuurder wil hij graag laten zien wat Bouwend Nederland voor haar leden doet. Dick vindt het van belang om de sector te vertegenwoordigen, waarbij verbinding binnen én herkenning van Bouwend Nederland prioriteit heeft.

Naast zijn studie wiskunde heeft Dick een studie gevolgd op het gebied van governance aan de Nijenrode Business Universiteit. Dick is zijn loopbaan begonnen als docent wiskunde, waarna hij zijn carrière heeft verlegd naar een bestuurlijk niveau: wethouder van de gemeente Dronten en daarna het burgemeesterschap van de gemeente Holten. Met de kennis en vaardigheden opgedaan in zijn vorige functies, is hij eind 1999 algemeen directeur geworden bij Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij.
Dick vervult naast zijn functie als algemeen directeur ook een aantal maatschappelijke functies, zoals voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Rabobank West Twente.

Wilt u contact opnemen met  Dick Verhoeven? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).
    

T.C. (Teus) de Wit, bestuurslid

Teus is sinds 2002 algemeen directeur bij Versluysgroep uit Bodegraven. Onderdeel van deze groep zijn Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys en Zoon BV en Versluys Verkeerstechniek BV . Hij vertegenwoordigt de sectie ‘Infra Midden’ binnen het bestuur van Bouwend Nederland en is het aanspreekpunt voor regio Randstad Zuid.

Teus is sinds 2011 bestuurslid van Bouwend Nederland. Hij ziet het als zijn taak om kennis en kunde te delen met zijn branchegenoten. Hij richt zich vooral op de onderwerpen ‘relatie hoofdaannemer-onderaannemer’, ‘aanbesteden’ en ‘opleiding en onderwijs’.

Naast lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW en bestuursfuncties binnen de asfaltwereld, is Teus actief lid van een aantal vakgroepen op het gebied van de infra.

Wilt u contact opnemen met Teus de Wit? Gebruik ons contactformulier (alleen leden).