Lidmaatschap

Bouwbedrijven en infrabedrijven die lid van Bouwend Nederland zijn, profiteren van de collectieve belangenbehartiging en het uitgebreide informatie- en dienstenpakket. Leden kunnen deelnemen aan interessante bijeenkomsten, in contact komen met collega-bedrijven en zich in de markt onderscheiden door deel te nemen aan één of meerdere door Bouwend Nederland ondersteunde kwaliteitslabels.

Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven die actief zijn in de sector bouw of de sector infrastructuur en gevestigd zijn in Nederland. Verder zijn aan lidmaatschap de volgende vereisten van toepassing:

  • Inschrijving Handelsregister bij Kamer van Koophandel
  • Stamnummer omzetbelasting
  • Afdracht sociale premies en lasten (indien van toepassing)
  • Afdracht premies bedrijfstakeigen regelingen (indien van toepassing)

Word vandaag nog lid van Bouwend Nederland! Klik hier