Dagelijks bestuur

Maxime (MJM) Verhagen

voorzitter bestuur

Maxime wil voor de leden van Bouwend Nederland zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar zijn. Hij doet zijn werk voor de vereniging graag samen met de leden en de bestuursleden: “Dat zijn immers de echte ondernemers die de sector door en door kennen. Het is een ondernemersclub en geen politieke club. ”Volg Maxime op Twitter of lees zijn columns

Voor Bouwend Nederland is Maxime onder andere lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Zijn nevenfuncties bestaan ​​uit: Adviseur en ambassadeur voor de provincie Limburg, Bijzonder Vertegenwoordiger Industriële Aangelegenheden F-35 en Adviseur van VDL Groep te Eindhoven.


George (GFMB) Raessens

vice-voorzitter bestuur

George is sinds januari 2019 vice-voorzitter van Bouwend Nederland. Hij is zijn hele loopbaan actief geweest op het gebied van mens en organisatie en is vanaf 1994 actief in de bouwsector als directeur HRM bij Heijmans. George is naast zijn werk altijd bestuurlijk actief geweest, onder meer als bestuurslid bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw en als werkgeversvoorzitter van de onderhandelingsdelegatie voor de cao Bouw en Infra.

Binnen het bestuur van Bouwend Nederland met George de grote bouw- en infrabedrijven. Dit in de wetenschap dat de voordelen van kleine, middelgrote en grote bedrijven groter zijn dan de verschillen. Hij vindt het belangrijk dit te benadrukken om zo vaak te werken aan een plezierige leefomgeving in Nederland waar het voor iedereen goed wonen, reizen en recreëren is.

Daarnaast is George lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en tevens lid van de Raad van Commissarissen van ABOMA holding. 


Marten (MJ) Cornel

penningmeester bestuur

Marten is directeur van de onderneming die zijn grootvader in 1918 begon: Bouwbedrijf Cornel uit Joure. Sinds 2013 is Marten penningmeester van Bouwend Nederland inclusief de kleine bouwondernemingen. Ook is hij binnen het bestuur het aanspreekpunt voor regio Noord.

Marten vindt het belangrijk om het kleinbedrijf goed te vinden in het bestuur. In aantal bestaat immers het grootste deel van de leden uit MKB-bedrijven. Marten is altijd zeer actief geweest in de Friese Bouwend Nederland afdelingen.

Op dit moment zit Marten voor Bouwend Nederland onder andere in het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en Stichting Bouwhuis.

Lennard (L.) Heij

bestuurslid

Lennard is directeur binnen BAM Infra bv. Hij is vanuit die functie nauw betrokken bij het verwerven en realiseren van grote infrastructurele projecten. In januari 2019 is hij toegetreden tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. In het bestuur hij de grote bouw- en infrabedrijven.

De bouwsector staat voor grote reeksen in een snel veranderende samenleving. De complexiteit van de maatschappelijke opgave neemt toe door de hoge eisen die gesteld worden aan de gebouwde omgeving. Nieuwe technieken zijn beschikbaar om deze opgave te realiseren. Lennard draagt ​​graag bij om met de sector op deze veranderingen in te spelen. Om een ​​gezonde en toekomstbestendige sector te hebben vindt Lennard een goede samenwerking tussen partijen van groot belang. Zijn aandachtsgebieden zijn aanbesteden & contracteren, digitalisering en circulariteit.

Johan (J.) Janssen

bestuurslid

Werken in de bouw zit Johan echt in de genen. De ouders van zijn moeder hadden een bouwbedrijf en bij het infrabedrijf van zijn opa en vader heeft hij 17 jaren gewerkt. In 2013 werd Johan directeur van de BLM Groep (onderdeel Biggelaar Groep) en sinds 2015 is hij directeur van de Biggelaar Groep met diverse expertises in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw.

In september 2020 is Johan toegetreden tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland en hij de ledengroep Infra Midden. Van 2015-2020 was hij al lid van het regiobestuur Zuid en sinds oktober 2014 is hij tevens voorzitter van het Infra Platform Limburg. Johan gaat zich inzetten om de positie van de middenbedrijven beter en gezonder te maken: "Goed samenwerken, betrouwbaar en transparant zijn is belangrijk, zowel binnen de organisatie als naar opdrachtgevers. In Limburg zijn we als bestuur al goed bezig om de samenwerking met opdrachtgevers verder te verbeteren. Mijn prioriteit is om dit ook landelijk naar een hoger niveau te tillen." 

Barend (B.) van Kessel

bestuurslid

Barend is directeur bij Van Kessel Wegenbouw uit Geldermalsen. Dat is het bedrijf dat hij van zijn vader heeft overgenomen en waarvoor hij sinds 1984 actief is. Barend de kleine infrabedrijven binnen het bestuur van Bouwend Nederland en is het aanspreekpunt voor regio Zuid.

Voordat Barend toetrad tot het bestuur was, was hij bijna vijf jaar lid van het algemeen bestuur. Barend ziet het als zijn verantwoordelijkheid om als ondernemer ook zijn steentje in bestuurlijke zin bij te dragen: "Het is belangrijk om ook buiten het eigen bedrijf bezig te zijn, met en voor de branche als geheel." Hij hecht belang aan de samenwerking tussen bouw en infra. Daarin zit volgens hem de kracht van Bouwend Nederland.

Voor Bouwend Nederland is Barend onder andere ook actief in het hoofdbestuur van MKB Nederland. Maar ook buiten de sector is Barend maatschappelijk betrokken. Zo ondersteunt hij enkele ontwikkelingssamenwerkingsinitiatieven en is hij bestuurslid van de Bedrijfskring Groot-Geldermalsen.

Marten (MP) Kreeft

bestuurslid

Marten is in juni 2018 benoemd als bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland. Begin 2016 verkocht hij zijn aandelen van Bouwbedrijf Kreeft en sindsdien ontwikkelt hij met Ibrox Projecten bij voorkeur kleinschalige projecten met een maatschappelijke functie. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van ReVaBo Oosterbeek, een regionale vakopleiding voor de bouwnijverheid.

Met meer dan 25 jaar ervaring wil Marten zich graag blijven inzetten voor meer instroom in de bouw. "Net als iedereen maak ik mij niet alleen zorg over hoe we goed personeel kunnen behouden, maar ook hoe we slim en anders personeel kunnen werven in onze bedrijfstak. Ik wil me in het Dagelijks Bestuur inzetten voor een intensieve en wellicht wat meer innovatieve samenwerking tussen de diverse opleidingen en het bedrijfsleven. Wilt u een samenwerking tussen een deel van de oplossing voor het tekort aan vaklieden. Maar ook het onder de aandacht brengen van techniek op de basisschool is van groot belang. Steken, plukken we later getwijfeld de vruchten.

Dick (D.) Verhoeven

bestuurslid

Sinds september 2013 is Dick bestuurslid bij Bouwend Nederland. In het dagelijks leven was hij van eind 1999 tot 2020 algemeen directeur van Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij uit Vriezenveen. Op dit moment vervult hij nog diverse bestuurlijke – en toezichthoudende functies waarvan diverse bouw gerelateerd zijn. Dick vertegenwoordigt de middelgrote bouwbedrijven binnen het bestuur en is het aanspreekpunt voor regio Oost.

Als ondernemende bestuurder wil hij graag laten zien wat Bouwend Nederland voor haar leden doet. Dick vindt het van belang om de branche, waarbij verbinding binnen én herkenning van Bouwend Nederland prioriteit heeft, te vertegenwoordigen.

Naast zijn studie wiskunde heeft Dick een studie gevolgd op het gebied van governance aan de Nijenrode Business Universiteit. Dick is zijn loopbaan begonnen als docent wiskunde, daarna heeft hij zijn carrière verlegd naar een bestuurlijk niveau: wethouder van de gemeente Dronten en daarna het burgemeesterschap van de gemeente Holten. Met de kennis en vaardigheden opgedaan in zijn vorige functies, is hij eind 1999 algemeen directeur geworden bij Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij.

Guido (GHB) van Tongeren

bestuurslid

Guido van Tongeren is directeur van Henk van Tongeren Water & Techniek. Tijdens zijn studie bedrijfskunde in Groningen werkte hij op vrije dagen als bronbemaler. Na zijn studie is Guido in 2004 aan de slag gegaan voor een Duits aannemersbedrijf voordat hij in 2006 de overstap maakte naar het familiebedrijf. Daar begon hij als rekenmachine en adviseur. Vanaf 2009 was hij mede-eigenaar en hoofd bedrijfsbureau. In 2011 maakte Guido de stap naar bedrijfsleider en sinds 2013 is hij toegetreden tot de directie als directeur.

Sinds 2020 maakt Guido deel uit van het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. Hiervoor was hij jarenlang voorzitter van Jong Bouwend Nederland regio Oost en regiobestuurder Oost. Ook is hij betrokken bij het Infraplatform Oost en de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. Guido wordt getypeerd als innovatief, vooruitstrevend, positief kritisch en betrokken bij Bouwend Nederland.