Jaarplan en Terugblik

Terugblik 2018

In deze Terugblik vind je een impressie van de ontwikkelingen in de bouw- en infrasector in 2018. Ook biedt de Terugblik een overzicht van de activiteiten die de branchevereniging uitgevoerd heeft. Daarnaast bevat de Terugblik kerncijfers over de sector, samenstelling van besturen en gegevens over het bureau van Bouwend Nederland.

Jaarplan 2019

Het Jaarplan 2019 bevat op hoofdlijnen de speerpunten en activiteiten die het bureau van de brancheorganisatie van plan is uit te voeren. Daarnaast biedt het inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de bouw- en infrasector. Het Jaarplan 2019 is met name bedoeld voor leden om een beeld te krijgen van de onderwerpen waarop het bureau van Bouwend Nederland zich met name gaat richten in 2019.