Werken bij BNL

Bouwend Nederland is dé ondernemersvereniging voor de bouw & infra en verenigt ruim 4300 kleine en grote bedrijven. De vereniging behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw & infra. De bureauorganisatie van Bouwend Nederland bestaat uit ruim 100 collega’s die zich maximaal inzetten voor de individuele, collectieve en maatschappelijke belangen van onze leden. Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en klantgerichtheid zijn onze kernwaarden.

Verenigingsmanager regio Oost (0,8 fte)

In de functie van Verenigingsmanager organiseer en voer je activiteiten uit gericht op ondersteuning, behoud en werving van leden. Je ondersteunt verschillende verenigingsonderdelen, zijnde lokale afdelingen met leden, van Bouwend Nederland. Het gaat in eerste instantie om de afdeling Regio Twente en het Infraplatform Oost (GWW-bedrijven). Daarnaast kun je ingezet worden voor regionale projecten die bijdragen aan een vitale bouw- en infrasector, zoals de Bouwtafel Regio Zwolle. Lees verder 

Beleidsadviseur Veiligheid (0,6/0,8 fte)

We zijn op zoek naar een Beleidsadviseur Veiligheid die zich namens onze vereniging inzet om tezamen met genoemde stakeholders de veiligheid in de bouw te versterken. De komende jaren zal de aandacht daarbij primair uitgaan naar uitwerking van de volgende drie thema’s:

  • versterken van regie op veiligheid in het bouwproces;
  • verbeteren van het borgen van de constructieve veiligheid
  • versterken van het lerend vermogen van de sector op het terrein van veiligheid.

Als Beleidsadviseur Veiligheid draag je met betrekking tot die thema’s onder meer zorg voor het voorbereiden en agenderen van voorstellen in het gezamenlijk overleg met de stakeholders en rapporteer je over onze inzet en de voortgang van activiteiten. Lees verder