Verenigingsstructuur

Afbeelding Verenigingsstructuur

De verschillende onderdelen van de vereniging (ledengroepen, regio’s, afdelingen, infraplatforms vakgroepen en Jong Bouwend Nederland) vervullen ieder een eigen rol bij binnen de vereniging en dragen daarmee bij aan het realiseren van de missie van Bouwend Nederland.


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan binnen de vereniging, toetst het beleid op hoofdlijnen en controleert het bestuur. De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen door de leden. Het algemeen bestuur bestaat uit 32 leden.
Naar overzicht algemeen bestuur

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. Het bestuur bestaat uit acht leden en de voorzitter, Maxime Verhagen.
Naar overzicht bestuur

Bureau

Het bureau van Bouwend Nederland bestaat uit een hoofdkantoor in Zoetermeer en vijf regiokantoren in Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Tilburg en Zoetermeer. Het bureau staat onder leiding van Fries Heinis en draagt met zo’n 120 mensen zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Regio's

Ieder lid van Bouwend Nederland is ingedeeld in één van de vijf regio’s. De regio’s behartigen de belangen van de leden op regionaal niveau. De regio’s zijn onder meer gesprekspartner bij de provincies en gemeenten over bijvoorbeeld marktontwikkelingen, aanbestedingsbeleid en duurzaamheid. Daarnaast onderhouden zij contacten met onderwijsinstellingen en geven zij voorlichting over de cao.
Naar overzicht regio's

Afdelingen

Op lokaal niveau zijn er ruim 50 afdelingen actief. De afdelingen treden op lokaal niveau op als gesprekspartner naar gemeentelijke instanties en behartigen op lokaal niveau de belangen. De afdelingen onderhouden daarnaast ook de contacten met de samenwerkingsverbanden en andere opleidingsinstituten. Zij hebben een programma, afgeleid van het landelijk Bouwend Nederland-beleid. Zij bieden die onder andere aan in de vorm van themabijeenkomsten. Daarnaast is het bij regionale afdelingen mogelijk collega’s te ontmoeten en vakkennis, praktijkervaringen en praktische ondernemingszaken met elkaar uit te wisselen. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een regionale afdeling.
Naar overzicht afdelingen

Regionale infraplatforms

Infrabedrijven kunnen zich behalve bij de afdelingen ook op vrijwillige basis aansluiten bij één van de vijf regionale infraplatforms. Het is hier mogelijk naaste branchecollega’s te ontmoeten en vakkennis, praktijkervaringen en praktische ondernemingszaken met elkaar uit te wisselen.
Naar overzicht regio's

Ledengroepen (voorheen: secties)

Bouwend Nederland heeft ledengroepen, onder meer Bouw Klein, Infra Klein, Bouw Midden, Infra Midden, Bouw Middelgroot en Bouw en Infra Groot. Iedere onderneming die lid is van Bouwend Nederland, is ook ingedeeld in een ledengroep. De indeling wordt bepaald door de activiteiten van de onderneming in combinatie met de omzet van het bedrijf. De ledengroep vervult de rol van klankbord voor het bepalen van het brancheontwikkelingsprogramma en is een ontmoetingsplatform voor gelijksoortige bedrijven.
Naar overzicht ledengroepen

Jong Bouwend Nederland

Jong Bouwend Nederland is een platform voor medewerkers die werkzaam zijn bij een lidbedrijf van Bouwend Nederland, veertig jaar of jonger zijn en binnen het bouw- of infrabedrijf een managementfunctie hebben of zich hierop voorbereiden. De leden van Jong Bouwend Nederland doen bestuurservaring op in de landelijke en regionale structuur van het platform.
Naar Jong Bouwend Nederland

Vakgroepen

Bouwend Nederland heeft branchespecifieke vakgroepen waarvan leden van Bouwend Nederland lid kunnen worden. Zij zijn gespecialiseerd in ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer, civiele betonbouw, deltabouw, bitumineuze werken, grondwerk, specialistische wegenbouw, waterbouw, railinfra, bestratingen, glas en opleidingsbedrijven in de bouw en infra. Vakgroepen zorgen voor contact op brancheniveau, uitwisseling van branchespecifieke kennis en behartigen de belangen van hun leden op branchespecifiek niveau. 
Naar overzicht vakgroepen