'Een open cultuur waarin we elkaar goed weten te vinden'

Edgar van Niekerk, programmamanager Energietransitie

Afbeelding 'Een open cultuur waarin we elkaar goed weten te vinden'

Ik werk ruim 8 jaar bij Bouwend Nederland. Sinds eind 2018 richt ik mij op de praktische uitvoering van meerdere beleidsonderdelen die samenhangen met de energietransitie en met de uitvoeringsagenda van het Klimaatakkoord. Mijn werk is is onderdeel van het bredere beleidsthema duurzaamheid. Een uitermate boeiende klus als we kijken naar alle maatschappelijke en sectorale uitdagingen waar wij samen met onze leden voor staan. We zitten o.a. door het klimaatakkoord middenin een versnelling en het gaat niet alleen om de belangen van onze leden maar ook om het grotere maatschappelijk belang van een duurzame samenleving.

Ik houd me bezig met beleidsontwikkelingen, de keuzes die het kabinet en de politiek maken die invloed hebben op onze bouwers. Daarnaast richt ik mij op initiatieven die de transitiebeweging vorm geven en tot versnelling moeten leiden. Welke initiatieven zijn er in de markt ten aanzien van de verduurzaming van gebouwde omgeving en welke rol is daarin voor de leden weggelegd? Dit vraagt een meer projectmatige aanpak in mijn werkzaamheden.

De aanloop

Op papier is er de komende 20 tot 30 jaar veel werk voor zowel onze bouw- en infraleden in de verduurzaamsmarkt. Denk aan het verduurzamen van bestaande gebouwen, maar ook aan de aanpassingen van ondergrondse infrastructuren. We zitten echter nog steeds in de aanloop, de markt moet nog helemaal los komen. Mijn uitdaging (en lol) is om in deze aanloop te zorgen dat in deze markt voor leden uitdagende randvoorwaarden ontstaan en de ondernemers te ondersteunen om aan de slag te gaan met de energietransitie.

De kansen worden pas verzilverd als onze leden met opdrachtgevers samenwerkingen kunnen aangaan voor langere termijn. Meer continuïteit in de vraag van klanten naar verduurzamingsmaatregelen geeft de markt duidelijkheid wat ze te doen staat. Dat is nodig om te kunnen investeren in innovatieve technieken, snellere processen, ontwikkeling van werknemers of verduurzamingsconcepten voor specifieke woningen. Daar zijn we nu mee bezig en daarmee zetten we de pijlers neer voor een toekomstige rol van aannemers in deze belangrijke transitie. Het tij moet wel goed zijn, er komen hoge investeringen bij kijken, maar  die moeten uiteraard ook renderend moeten .

Externe contacten

Mijn contacten bevinden zich o.a. in de politieke arena, het veld van opdrachtgevers en andere brancheverenigingen. Dit netwerk opbouwen en onderhouden is een belangrijk onderdeel van mijn functie. Ik neem deel aan verschillende gremia, dit alles is goed georganiseerd. Een deel ervan bestaat al jaren, maar ik bouw ook aan nieuwe netwerken die ons positie kunnen geven. Meer en meer zoeken we hierbij partijen die een gezamenlijk belang hebben. Samenwerken past echt bij Bouwend Nederland.

Buiten vs. binnen

Ook intern vinden we elkaar de laatste jaren steeds beter. Er is een open structuur en cultuur waarin we elkaar goed weten te vinden. Dat spreekt mij aan en het versterkt de samenwerking. Ik werk zelf vanuit ons kantoor in Zoetermeer dat goed ingericht is om elkaar te ontmoeten door de mooie mix van open kantoortuin en ruimtes waar je je kan afzonderen. Overigens ben ik ook vaak op pad voor overleggen met stakeholders en bijeenkomsten met leden.

Hier zit dus veel variatie in, sommige periodes ben ik veel buiten de deur en op andere momenten pak ik meer rust en tijd om zaken uit te werken op kantoor. Die rust is er niet altijd trouwens, er zijn periodes waarbij er veel urgentie ligt op onderwerpen en actualiteiten. Daar moet je tegen kunnen als je hier komt werken. In die periodes wordt er echt hard gewerkt en veel van ons gevraagd. Kenmerkend voor de organisatie is dat we de balans hierbij niet uit het oog verliezen, er wordt zorgvuldig mee omgegaan. Ook collega’s houden een oogje in het zeil en zorgen ervoor dat er even stoom afgetapt kan worden op drukke momenten. Dan merk je dat we ook een sociale club zijn met elkaar. Want ook al bestaat mijn werk uit veel serieuze zaken, er is altijd ruimte voor wat humor en leuke gesprekken met collega’s.

Klusser

Of ik zelf een klusser ben? Jazeker. Ik woon in Houten in een huis uit begin 1900. Dit huis had wel wat aandachtspunten als het gaat om verduurzaming. Daarnaast hebben we onlangs een uitbouw gerealiseerd. Ik heb me flink bezig gehouden met het ontwerp. De ruwbouw heb ik uiteraard overgelaten aan professionals. Voor de afbouw heb ik flink wat onderdelen zelf opgepakt (Edgar laat stucwerk kelder zien, dat ziet er goed uit). Dit werk kan ik redelijk, vind ik leuk en het handwerk is voor mij ook wel een mooie afwisseling op het serieuze hoofdwerk dat ik dagelijks voor Bouwend Nederland doe.