'Een professionele en menselijke organisatie'

Wilbert Schellens, regiomanager Bouwend Nederland Regio Oost

Afbeelding 'Een professionele en menselijke organisatie'

Vanuit ons regiokantoor in Apeldoorn geef ik sinds eind 2018 leiding aan een team van 7 collega’s. Samen richten we ons op de regionale belangenbehartiging in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Hiervoor werkte ik een aantal jaren als zelfstandig bedrijfsadviseur. In aanvang vond ik dat heerlijk, werken zonder de sores van een kantoor en alleen focus op opdrachten en klanten. Na enkele jaren begon ik de collega’s om me heen wel te missen. Als consultant ben je vaak weg op het moment suprême, je geeft advies en soms kan je iets nog implementeren. Daarna vlieg je weer uit. Ik merkte dat ik echt weer aan een team wilde bouwen.

Na een paar gesprekken leek Bouwend Nederland mij goed te passen en dat is ook zo gebleken. Het is een professionele en menselijke organisatie, er wordt goed voor de medewerkers gezorgd. Ook dat we werken in een belangrijke maatschappelijke sector is spreekt mij aan. Het belang waar de bouwsector mee bezig is merk ik dagelijks door de interne en externe contacten. Dat maakt het werken leuk, het gaat echt ergens om.

Mijn achtergrond ligt meer in de financiële dienstverlening, daar ben ik o.a. directeur geweest bij een wat kleinere branchevereniging. Ik was dus al gewend om met leden te werken. Ik herkende wel de complexheid van de organisatie met leden, secties, afdelingen, bestuur, vakgroepen. Voor nieuwe medewerkers zal dat wel even wennen zijn maar met een gezonde dosis nieuwsgierigheid leer je snel.

Kennis van de bouw en infra

Dat was in het begin wel even zoeken voor mij. Ik heb me de materie voornamelijk eigengemaakt met hulp van collega’s en gesprekken met leden. Er is veel kennis in onze organisatie. De verschillende crises die ik al heb meegemaakt hebben de kennisvergaring ook wel versneld hoor. De urgentie zorgt ervoor dat je snel kennis opbouwt van de belangrijke thema’s. Zelf ben ik trouwens helemaal geen klusser. Twee linkerhanden is een groot woord maar ik heb er gewoon geen lol in. Ik vind dan ook veel meer aansluiting met leden door het ondernemerschap en de actuele thema’s die in de sector spelen en minder door de techniek. Al vind ik het prachtig wat onze leden allemaal  kunnen bouwen. Of dat nou in de bouw of de infra is, het is echt indrukwekkend.

Contact met leden

Ik probeer mezelf zoveel mogelijk te laten zien, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op afdelingsvergaderingen en ledenbijeenkomsten. We worden ook veel gebeld met vragen, dat is mooi. Hierdoor kunnen we de lijntjes kort houden. Waar ik trots op ben? Dat is wel de herkenbaarheid van het regioteam naar buiten toe, hier hebben we echt stappen in gezet. Zowel richting onze leden als bij onze stakeholders. Het zorgt er ook voor dat we dichter bij   onze leden staan en vice versa. Dat is belangrijk want Bouwend Nederland zijn we met elkaar.

Kantoor vs onderweg

Ik ben ongeveer de helft van de tijd op kantoor om zaken uit te werken, daarnaast ben ik er graag als klankbord voor het regioteam. Ons kantoor is begin 2020 verbouwd, we hebben een aantal vaste werkplekken en flexplekken. De flexplekken worden ook gebruikt door collega’s van het hoofkantoor die regelmatig over de vloer komen omdat ze in de regio wonen.

De andere helft werk ik buiten de deur en neem ik deel aan externe vergaderingen, bijeenkomsten met leden en overleggen met stakeholders zoals provincie, gemeenten en woningcorporaties.. Zeker rondom stikstof en corona hebben we erg veel extern contact. Hierin hebben we vaak samen opgetreden met collega brancheorganisaties zoals VNO-NCW en MKB Nederland met wie we ons open kantoor delen.

Balans tussen werk en privé

Dat is een goede vraag, we zijn flink aan het werk bij Bouwend Nederland. Ik woon in Nijmegen en werk in Apeldoorn dus normaal gesproken maak ik ook goed gebruik van de weg. Ik vervloek de ritjes in de files wel eens maar sinds de coronatijd weet ik dat het ook helpt om na te denken, wat ging goed, wat kan ik doen. Even tijd voor reflectie.

We werken regelmatig ook in de avonduren. Hier moet je rekening mee houden bij een deel van de functies bij Bouwend Nederland. Met name bijeenkomsten met leden vinden ook regelmatig na werktijd plaats. Dit valt overigens wel goed te plannen hoor. Ook kunnen we voor een belangrijk deel onze eigen tijd in delen. We hebben bepaalde vrijheden in onze werkzaamheden en daar gaat iedereen verantwoordelijk mee om.