'Veel mogelijk als het gaat om ontwikkelen'

Ruben Heezen, belangenbehartiger

Ruben Heezen

Ik word altijd al getriggerd door belangenbehartiging. Invloed uitoefenen op de politiek vind ik echt gaaf. En als je in die dynamiek geïnteresseerd bent is Bouwend Nederland de place to be. Ik werk er sinds begin 2017. In mijn eerste functie was ik adviseur markt en overheid voor regio randstad noord. In die rol behartigde ik de belangen van onze leden bij gemeentes, provincies en waterschappen en voerde ik veel gesprekken met ambtenaren, wethouders en gedeputeerden over dossiers als vergunningverlening, woningbouw en aanbestedingen. Hierover had ik veelvuldig contact met onze leden, misschien wel het belangrijkste onderdeel van het werk in de belangenbehartiging.

Doorgroei

Bij Bouwend Nederland is super veel mogelijk als het gaat om ontwikkelen, je kan in de lijn doorgroeien maar nog logischer is dat je in de breedte doorgroeit. Dat heb ik vanaf het begin gedaan door mij naast mijn functie in de regio ook in te zetten voor de lobby omtrent de gemeenteraadverkiezingen destijds. Daarna volgden nog de provinciale staten verkiezingen, de waterschapsverkiezingen en het dossier kwaliteitsborging. Vanaf de intrede van corona ben ik me landelijk bezig gaan houden met de gevolgen van corona op de bouw- en infrasector.
Al met al ontwikkelingen die uiteindelijk ook voor mijn doorgroei hebben gezorgd. Vanaf juli 2020 werk ik als landelijk belangenbehartiger en richt ik me op woningbouw en utiliteitsbouw en overkoepelende lobbydossiers zoals de verkiezingen en prinsjesdag. Een mooie nieuwe uitdaging.

Cultuur Bouwend Nederland

De omvang van onze organisatie ligt mij goed. Er werken zo’n 140 collega’s waardoor je iedereen echt leert kennen. Er is een superfijne sfeer, zodra je binnenkomt ben je echt onderdeel van de organisatie. Iedereen is heel benaderbaar, van de secretaresses tot de directie en onze voorzitter. Dat is een grote kracht van Bouwend Nederland. De impact die we extern hebben is in mijn ogen zo groot doordat we het met een hecht team écht samen doen.

Uiteraard wordt er ook flink gewerkt bij ons en moeten er resultaten behaald worden. Hiervoor werken we veel samen. Als je er even niet uitkomt is er altijd wel iemand om op terug te vallen. Vooral in de regio merkte ik dat we met z’n zessen echt voor ons gezamenlijke resultaat stonden.

Ondernemers

Mooi aan Bouwend Nederland is dat we werken voor ondernemers. Onze leden zijn bouwers die zich het liefst lekker praktisch bezig houden met bouwen, wij maken de doorvertaling naar de politiek. Zo wordt je ook ingezet, als een brug tussen de ‘poten in de klei’ en het ‘abstracte geneuzel’. Dat blijft een mooie uitdaging. Je weet dat je in de politiek soms een x aantal jaar nodig hebt om veranderingen te bewerkstelligen terwijl onze leden het liefst willen dat een vergunning morgen geregeld is. Dat spanningsveld spreekt mij aan.

Waar het meeste trots op?

Ik denk dat we in de regio echt een professionaliseringsslag hebben gemaakt met elkaar. Bijvoorbeeld door het integreren van afdelingen en door samen met onze leden wat meer inhoud te geven aan de bouwoverleggen met gemeentes en die echt dekkend hebben gemaakt. We zitten goed aan tafel bij de decentrale overheden in Noord-Holland en Utrecht en we hebben onze leden hierbij een stevige zetel gegeven. Ik denk dat dit echt een wapenfeit is geweest.

De bouw

Ik had geen ervaring met de bouw, veel van mijn collega’s niet. Mijn eigen kluservaring houdt wel op met een wandje schilderen, een gaatje boren en een paar lampen ophangen. Die ervaring is ook niet zozeer nodig, het gaat er meer om dat je jezelf wil inzetten voor een club mensen/ondernemers. De thema’s die spelen in de bouw en infra kan je echt wel aanleren. Sterker nog, omdat we geen achtergrond hebben in de bouw kunnen we de vraagstukken in een breder perspectief zetten. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de uitdagingen die de sector kent en interessant gaat vinden en je jezelf aanleert om grote hoeveelheden informatie snel eigen te maken en te kunnen toepassen.