Partner worden Bouwend Nederland

Bouwend Nederland kent naast het reguliere lidmaatschap van bouw- en infrabedrijven ook partnerschappen met toonaangevende organisaties uit de keten of uit andere sectoren. Het partnerschap kan om uiteenlopende redenen aantrekkelijk zijn. Soms in het kader van kennisuitwisseling, soms vanwege de hoge kwaliteit van het netwerk en soms ook om mee te bewegen met de lobby van de vereniging. Bouwend Nederland kent drie soorten partnerschappen: de ledenvoordeelpartner, de netwerkpartner en de strategische partner.

Ledenvoordeelpartner

Een ledenvoordeelpartner is doorgaans een commerciële partij die gebruik maakt van het marketingplatform van Bouwend Nederland. Met een ledenvoordeelpartner maakt de vereniging afspraken over een substantieel voordeel voor onze leden, hetzij financieel hetzij in bijzondere voorwaarden en/of betere condities. Het ledenvoordeel sluit aan op de bedrijfsvoering van onze leden en draagt bij aan de ledenbinding. De partner voldoet aan de criteria die wij per te realiseren ledenvoordeel opstellen en is in geval van een markttoets als beste deal voor onze leden naar voren gekomen. Het is een partij waarmee Bouwend Nederland een duurzame relatie aangaat en waarmee voortdurend wordt gekeken of het aanbod goed aansluit op de behoefte van de leden. De ledenvoordeelpartner werkt landelijk, met ruim voldoende capaciteit om geïnteresseerde leden te kunnen bedienen.

Ledenvoordeelpartner worden? Klik hier voor meer informatie!

Netwerkpartner

Bouwend Nederland is met ongeveer 4300 bouw- en infrabedrijven als lid de grootste ondernemersorganisatie in de bouw- en infrasector. Er zijn veel bedrijven die diensten verlenen aan bouw- en infrabedrijven, maar die geen lid van Bouwend Nederland mogen worden omdat ze zelf geen bouw- of infrabedrijf zijn. Dit soort bedrijven - zoals accountants- en administratiekantoren, fabrikanten of softwareleveranciers - kunnen zich als netwerkpartner aansluiten bij Bouwend Nederland. Als netwerkpartner mag u rekenen op de volgende dienstverlening. U ontvangt ons magazine BouwendNL en de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Tevens krijgen uw collega’s toegang tot het besloten deel van onze website. Onze adviesdesk staat klaar om vragen te beantwoorden of u door te verwijzen naar specialisten van Bouwend Nederland.

Netwerkpartner worden? Klik hier voor meer informatie!

Kennispartner

Deze partner biedt kennis en kunde aan de leden van Bouwend Nederland, via één bijeenkomst (keuze uit: lezing, workshop, discussie, ronde tafelgesprek), of webinar of verdiepend onderzoek. Deze bijeenkomst gaat gepaard met de mogelijkheid onze leden te leren kennen en het eigen netwerk te vergroten. Hiertegenover staat een bijdrage door de kennispartner in financiële zin (sponsoring) of in-kind, waardoor de bijeenkomst, het webinar of het onderzoek een “powered by”-status krijgt.  Er worden geen exclusiviteitsafspraken gemaakt omtrent het onderwerp en/of de andere kennispartners.

Kennispartner worden? Klik hier voor meer informatie!

Strategische partner

Een strategisch partner van Bouwend Nederland wil leren, innoveren, groeien en een rol spelen bij het vooruit helpen van de bouwsector. De partner brengt kennis in, haalt kennis op en werkt gericht en intensief aan het eigen netwerk. De partner gaat een duurzame relatie aan voor tenminste drie jaar en geniet exclusiviteit op één van onze speer- of aandachtspunten. De partner mag gebruik maken van tal van diensten en producten uit het palet van Bouwend Nederland, aangevuld met op maat ontwikkelde projecten en evenementen. Deze op maat ontwikkelde producten worden vastgelegd in een activiteitenprogramma, dat de basis is voor de samenwerking. Voor de strategische partner is de aantrekkingskracht van Bouwend Nederland de krachtige merknaam, de toegang tot beslissers in de bouw en de hoge kwaliteit van het netwerk in de sector. In bepaalde gevallen kan een strategisch partner zelfs meebewegen op de lobby van Bouwend Nederland.

Strategische partner worden? Klik hier voor meer informatie!