Vierdaagse werkweek voor werknemers 55 jaar en ouder

Als werknemers de leeftijd van 55 jaar bereiken kunnen zij hun werkgever verzoeken om de werkweek aan te passen tot vier dagen. Deze regeling wordt in de cao Bouw & Infra omschreven in de artikelen 26a en 26b als de vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder.

Een vierdaagse werkweek kan ingaan vanaf het moment dat de werknemer 55 jaar is geworden.
De werknemer kan, daarnaast, zijn werkgever verzoeken op enig moment de extra vrije dagen weer in te ruilen voor loon en over te gaan tot een volledige werkweek van vijf dagen.

Verlofdagen inzetten

Bij een vierdaagse werkweek voor werknemers ouder dan 55 jaar blijft het dienstverband bestaan, maar neemt de werknemer zijn elke week een verlofdag op. Hij gaat er daardoor niet op achter uit in loon.
De invulling van een vierdaagse werkweek gebeurt met de volgende doorbetaalde vrije dagen:

  • Vakantiedagen, zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen;
  • Roostervrije dagen;
  • Feestdagen;
  • Extra roostervrije dagen oudere werknemers

De opbouw van vakantiedagen, roostervrije dagen, vakantietoeslag en pensioenrechten blijft gebaseerd op het loon van een normale werkweek van 40 uur.

Als er niet genoeg doorbetaalde vrije dagen zijn om het hele jaar vier dagen per week te werken kan:

  • De werknemer een aantal weken vijf dagen werken.
  • De werknemer het aantal dagen dat hij tekort komt van zijn werkgever kopen.*
  • De werknemer kiezen voor een combinatie van beide mogelijkheden.

De waarde van het aantal te ‘kopen’ dagen wordt ingehouden met behulp van eenaankooppercentage. Dit aankooppercentage is vastgesteld op 0,4%. Het vast overeengekomen loon bij een vijfdaagse werkweek van veertig uur, vermenigvuldigd met het aankooppercentage is het aankoopbedrag. De werkgever houdt per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand dit aankoopbedrag in op het brutoloon van de werknemer.

Rooster

In onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever worden de verschillende soorten vrije en koopdagen gelijkelijk over het jaar gespreid en schriftelijk vastgelegd minimaal één maand voorafgaande aan de invoeringsdatum dan wel voorafgaande aan het volgende kalenderjaar.
In weken waarin een feest- of in de onderneming vastgestelde roostervrije dag valt, geldt deze feest- of in de onderneming vastgestelde roostervrije dag als de vrije dag van die week. De genoemde spreiding vindt zodanig plaats dat de eventueel resterende vrije dagen vakantiedagen zijn als bedoeld in artikel 35a en 35b.

 In de brochure Vitaal doorwerken in de bouw & infra: vierdaagse werkweek 55-plus (klik hier) vind u meer informatie over deze regeling.

Terug naar Arbeidsduur

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij? Neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies op telefoonnummer 079 3 252 250 of via advies@bouwendnederland.nl.  


Interessante links

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250