Arbeidsongeval

Krijgt de werkgever als een ongeval heeft plaatsgevonden altijd een boete?

Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Als uit het onderzoek blijkt dat wettelijke regels zijn overtreden die in verband staan met het ongeval, wordt door de inspecteur een ongevalsboeterapport opgemaakt. De inspecteur neemt alle feiten die van belang zijn in het (boete)rapport op. Betrokkenen ontvangen daar een afschrift van.

Wanneer de inspecteur van mening is dat er sprake is van een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling, wordt proces-verbaal aangezegd en opgemaakt. Betrokkenen ontvangen daar bericht van. Daarbij wordt vermeld welk parket het proces-verbaal in behandeling neemt.
Als de Arbeidsinspectie bij het onderzoek geen overtreding van wettelijke regels kan vaststellen, dan maakt de inspecteur een ongevalsrapport op. Betrokkenen ontvangen ook daar een afschrift van.

De Arbeidsinspectie streeft ernaar om onderzoeken binnen 12 weken af te ronden. U kunt hierover meer lezen op de website van de arbeidsinspectie (www.arbeidsinspectie.nl).

Geen antwoord op uw vraag? Mail naar advies@bouwendnederland.nl  of bel t. 079 3 252 250.