Belang van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Het P&O–beleid van uw bedrijf wordt gevoed door deze gesprekken. Hierop kunt u loopbaan– en opleidingsplannen baseren. Beoordelingsgesprekken geven de mogelijkheid om het functioneren van de medewerker periodiek te meten. Door het formele karakter (het functioneren wordt beoordeeld en het gesprek over die beoordeling wordt schriftelijk bevestigd) zijn zaken helder en te controleren. Hierbij vervult de leidinggevende een belangrijke taak in het ontwikkelen van het personeel.

Negatief uitgelegd wordt er op deze wijze een dossier opgebouwd tegen de medewerker, positief uitgelegd weet de medewerker beter hoe in uw ogen functioneert en kan hij ook de waardering krijgen die hem toekomt. Een beoordeling dwingt de werkgever om zich op heldere wijze (en zoveel mogelijk in objectieve termen) over het functioneren van de medewerker uit spreken.

Verschillen beoordelings– en functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn gericht op verbetering van het resul¬taat en functioneren van het team, collega's en de medewerker. Moeten er afspraken of werkwijzen of samenwerking gewijzigd worden om tot een optimaal functioneren van team en medewerker te komen? Kloppen de functieomschrijvingen nog wel? Heeft de medewerker de juiste bagage om de functie te vervullen en ziet hij er voldoende uitdaging in (loopbaan)? Staan voldoende middelen tot zijn beschikking? Wat wil hij voor de toekomst, wil het bedrijf dit ook? Wat zijn gewenste opleidingen door bedrijf en medewerker? Hoe is de begeleiding? Belemmeren arbeidsomstandigheden zijn functioneren?

Beoordelingsgesprekken zijn gericht op de specifieke invulling door de medewerker van een bepaalde functie: vervult de medewerker de hem op¬gedragen taken conform verwachtingen en afspraken. Conclusies kunnen zijn: een hogere of lagere jaarlijkse waardering en bij een voortdurend zeer slechte of zeer goede beoordeling: zoeken naar een andere functie binnen of buiten het bedrijf.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250