CAO informatie

Algemene themapagina

Hier vind u meer informatie over de standpunten van BNL over cao, modern personeelsbeleid, pensioen, wetgeving, functiewaardering en duurzame inzetbaarheid

Cao Bouw & Infra

tekst cao Bouw & Infra

Indiensttreding en ontslag

proeftijd, arbeidsovereenkomst, ketenregeling, opzegtermijnen,

Arbeidsduur

Informatie over de verschillende verlofdagen en de daarbijhorende regels

Vakantie en verlof

vakantiedagen, roostervrije dagen, extra roostervrije dagen oudere werknemers, kort verzuim, rouwverlof, feestdagen

Inkomen

informatie over functie-indeling, garantielonen, prestatietoeslag, loonberekeningen

Inkomensgerelateerde toeslagen

Prestatiebeloning, voorlieden- en leermeestertoeslag, vakantietoeslag.

Reiskosten- en reisurenvergoeding

reiskosten, reisuren, chauffeurstoeslag

Overige vergoedingen en toeslagen

vergoedingen voor ziektekostenverzekering werkkleding, gereedschap, EHBO-curus

Arbeidsongeschiktheid

loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie, re-integratiebonus, pensioenopbouw bij ziekte

Opleiding en ontwikkeling

Info over scholing van bouwplaats- en utawerknemers

Veiligheid & Gezondheid

Informatie over arbo, werken bij slecht weer, vorst-WW

Bedrijfstakeigen regelingen

Aanvullingsfonds, O&O fonds

Pensioen

uitleg cao-bepalingen pensioen

cao Bedrijfstakeigen regelingen Bouw & Infra

tekst cao Bedrijfstaks Eigen Regeling Bouw & Infra

CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf

tekst van de CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf

CAO Railinfra

tekst van de CAO Railinfra