Termijn voor personeelsplanning

Het bepalen van de soort personeelsplanning die u gebruikt in uw bedrijf is van belang om tot de planning van uw eigen wervingsactiviteiten te komen.

Bij personeelsplanning spelen verschillende factoren en overwegingen een rol. De duur van de planning speelt een belangrijke rol en is afhankelijk van diverse factoren.
Lange termijnplanning bestrijkt minimaal zes maanden en vaak een termijn van twee tot vijf jaar. Middellange termijnplanning bestrijkt minimaal drie maanden. Korte termijnplanning bestrijkt één tot drie maanden. Om te bepalen welke soort planning voor u van belang is, kunt u onderstaand hulpmiddel gebruiken.

Het schema hieronder is een hulpmiddel bij het bepalen van de aard van de planning.
Het kan zijn dat sommige factoren bij uw organisatie zwaarder wegen dan andere. Hiertoe kunt u een wegingsfactor (1,2 of 3) toekennen. Dit geldt met name wanneer u in meerdere kolommen een gelijk aantal kruisjes heeft.

Klik hier om het schema te downloaden voor eigen gebruik 

Voor de langere termijn is het handig om een overzicht te maken van uw personeelsbezetting naar functie en naar leeftijd. Zet dit af tegen de verwachte personeelsbehoefte voor zover u dat kunt voorspellen.

Zie ook de webpagina's over Duurzame inzetbaarheid - behoud van personeel.

Zo kunt u een planning maken van uw benodigde wervingsactiviteiten.

Zie ook het overzicht van voor en nadelen van methodes van werven.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250