Ontslag - Einde dienstverband

CAO-bepalingen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging dienstverband bouwplaatswerknemer, beëindiging dienstverband uta-werknemer

De transitievergoeding

wanneer transitievergoeding betalen? hoogte transitievergoeding

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Informatie over beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd loopt af

Informatie over aflopen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beëindiging door opzegging - met instemming van de werknemer

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door kantonrechter

Ontslaggronden, procedure bij kantonrechter

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

wat zijn bedrijfseconomische redenen? Hoe vraag ik ontslag aan bij het UWV?

Opzegging arbeidsovereenkomst bij faillissement / surseance van betaling

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Op staande voet ontslag/ schorsing

Wanneer kan je werknemer op staande voet ontslaan?

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of veelvuldige ziekmeldingen

ontslag bij langdurige ziekte, ontslag als de werknemer zich vaak ziek meldt

Externe herplaatsing

wanneer kan je een werknemer bij een ander bedrijf plaatsen?

Overlijden van de werknemer

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Afwikkeling van de arbeidsovereenkomst

Waar moet u aan denken bij het einde van het dienstverband van een werknemer?

Wetgeving ontslag

aanzeggen, ketenregeling, transitievergoeding, ontslaggronden

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250