Verlofdagen bij ziekte

Een werknemer kan ziek zijn op een geplande verlofdag. In de cao Bouw & Infra zijn hierover aparte regels opgenomen. Daarnaast gelden er ook speciale regels voor de opbouw van verlofdagen bij langdurige ziekte.

Ziek op een geplande verlofdag

Als een werknemer ziek is op een verlofdag, mag hij deze verlofdag op een ander tijdstip opnemen. Alleen als de werknemer er mee instemt mag de ziektedag als verlofdag aangemerkt worden. In dat geval is de werknemer op zijn verlofdag(en) vrijgesteld van re-integratie verplichtingen. Dit geldt voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en extra roostervrije dagen oudere werknemers.

Er geldt een uitzondering voor bouwplaatswerknemers die ziek zijn op een collectief vastgestelde roostervrije dag. De collectief vastgestelde roostervrije dag vervalt als de werknemer ziek is op zo'n dag. Dit geldt ook voor een uta-werknemer die ziek is op een vastgestelde roostervrije dag. 

Opbouw van verlofdagen bij langdurige ziekte

Het kan voorkomen dat een weknemer langdurig arbeidsongeschikt is (meer dan zes maanden). Tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid gelden er in de cao Bouw & Infra speciale regels voor de opbouw van verlofdagen. U kunt deze regels terug lezen in het “Overzichtsdocument opbouw verlofdagen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid (klik hier)”

Terug naar Vakantie en Verlof


Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250