Zorgverlof en overige wettelijke verlofregelingen

Kortdurend zorgverlof

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Wanneer zich bijzondere (privé) omstandigheden voordoen, kan een werknemer een beroep doen op verschillende verlofregelingen.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de verschillende verlofregelingen met hun belangrijkste kenmerken. Zie ook www.rijksoverheid.nl voor uitgebreide informatie. U kunt ook voor meer informatie over sociale wetgeving ook kijken op www.rijksoverheid.nl

N.B. ten aanzien van de wettelijke verlofregelingen zoals hieronder zijn in de cao Bouw & Infra een aantal afwijkende afspraken gemaakt. Deze zijn in de tabel vet aangegeven met "cao" u vindt deze in de cao Bouw & Infra onder de artikelen "Kort Verzuim" en "Verlof stervensbegeleiding en rouwverlof”.


Klik hier voor een overzicht van verlofvormen uit o.a de Wet Arbeid en Zorg.