Arbeidsduur

Basisregeling

Lees hier meer over de Basisregeling arbeidstijden

Kaderregeling

Informatie over de Kaderregeling arbeidstijden

Overwerk & Spaarurenmodel

Informatie over overwerk en spaaruren

Bijzondere uren toeslag & Overwerktoeslag

Informatie over overwerk- en bijzonder urentoeslag

Verschoven uren, ploegen- en bereikbaarheidsdienst

Meer informatie over deze bijzondere situaties werktijden

Vierdaagse werkweek voor werknemers 55 jaar en ouder

Hier vind u meer informatie over de vierdaagse werkweek 55+

Arbeidsduur

De cao Bouw & Infra kent een aantal eigen arbeidsduur- en arbeidstijdenregelingen. Deze wijken af van de wettelijke regelingen.

In hoofdstuk 3 van de CAO worden alle onderwerpen met betrekking tot arbeidsduur en tijd gerelateerde toeslagen behandeld: de basisregeling arbeidstijden, de kaderregeling, overwerk, vierdaagse werkweek 55+, tijd gerelateerde toeslagen en bijzondere situaties werktijden.

Omdat de onderwerpen uit hoofdstuk 3 talrijk en uitgebreid zijn, hebben wij deze ondergebracht op eigen webpagina’s. U kunt deze vinden door hierboven uw keuze te maken.