Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden kunnen in twee soorten worden ingedeeld.
Hieronder treft u een gebruikelijke indeling aan. Deze lijst van onderwerpen waar zaken over geregeld kunnen worden is niet uitputtend. Wanneer er een cao van toepassing is, is het verstandig ook te kijken wat daarin geregeld is. Dit kan soms afwijken van de wet.

Primaire arbeidsvoorwaarden:

 • basissalaris;
 • vakantiegeld;
 • ATV (roostervrij);
 • prestatietoeslag;
 • reisuren;
 • vakantiedagen;
 • uitbetalen overuren.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • telefoon;
 • pensioen;
 • reiskosten;
 • chauffeursvergoeding;
 • verzekeringen zoals ziektekosten en WIA;
 • winstdeling e.d.
 • extra verlof;
 • speciale pensioenafspraken;
 • studie(verlof);
 • flexibiliteit pensioenvoorziening / datum;
 • auto van de zaak.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250