Arbodeskundigheid

Algemeen uitgangspunt is dat de onderneming, de werkgever in samenwerking met de werk-nemers, verantwoordelijk is voor het arbo- en verzuimbeleid. De werkgever moet zich bij de uitvoering van de volgende taken laten bijstaan door één of meer deskundigen (dit is niet de preventiemedewerker):

  • toetsing en advisering in het kader van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);
  • verzuimbegeleiding;
  • arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
  • houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • aanstellingskeuring.

De Pago (de periodieke keuringen van werknemers) en het arbo-spreekuur maken deel uit van het individugerichte pakket bedrijfsgezondheidszorg dat in de cao is vastgelegd en wordt uit-gevoerd door de Stichting Arbouw. De Stichting Arbouw heeft hiervoor contracten afgesloten met een aantal arbodiensten. De raamcontracten die Bouwend Nederland ten behoeve van haar leden heeft afgesloten sluiten hierbij aan.

Arbeidsomstandighedenspreekuur (preventie spreekuur)

Het preventie spreekuur van de Arbodienst is bedoeld voor de medewerker die zich (nog) niet heeft ziek gemeld, maar wel advies en/of begeleiding nodig heeft om met zijn klachten om te kunnen gaan. De medewerker kan hiertoe zelf het initiatief nemen, met of zonder overleg van zijn leidinggevende.
Het preventiespreekuur is opgenomen in het individugerichte pakket preventiezorg. Aan dit pakket wordt uitvoering gegeven door gecertificeerde arbodiensten die voldoen aan door de Stichting Arbouw te stellen kwaliteitseisen.