Benchmark

Vergelijk uw bedrijfsprestaties, doe mee met de Bouwend Nederland Benchmark! Al meerdere jaren doen ruim 1.250 bouw- en infrabedrijven mee aan de Bouwend Nederland Benchmark om te beoordelen hoe hun bedrijf presteert en om structureel te werken aan het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Benchmarking is een internationaal geaccepteerde methode om uw eigen bedrijfsprestaties te vergelijken met groepen van andere bedrijven. Het doel van benchmarking is u objectieve informatie te verschaffen over uw eigen bedrijfsprestaties in vergelijking met de prestaties van de beste bedrijven én met het gemiddelde in uw omzetklasse, regio en branche. Dit kan de eerste stap zijn in het voortdurend verbeteren van uw bedrijfsprocessen en daarmee van uw winstgevendheid.

In dit benchmarkonderzoek worden financiële- en markttechnische gegevens vergeleken zoals omzet per medewerker, winstmarge, verdeling van de omzet over soorten opdrachtgevers etc. Tevens is er een apart benchmarkonderzoek naar de uitsplitsing van Algemene Kosten. Voor het benchmarkonderzoek heeft Bouwend Nederland zich aangesloten bij het al jarenlang lopende onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) naar financiële kerncijfers.

Meedoen

Elk jaar stuurt het EIB medio juni én na de bouwvak (herinnering) naar alle bedrijven een schriftelijke vragenlijst. Het is aan u of u de vragenlijst schriftelijk of via een online vragenlijst van het EIB wilt invullen. Indien u de schriftelijke vragenlijst niet heeft ontvangen (bij directie of financiële administratie), dan kunt u deze opvragen bij EIB, Daan Holtackers (dholtackers@eib.nl of 020 5 831 926). Aan deelname aan het benchmarkonderoek zijn géén kosten verbonden.

In het najaar ontvangt u automatisch per e-mail een uitnodiging om uw gegevens te bekijken. Tevens plaatsen wij de belangrijkste uitkomsten van de benchmark jaarlijks op deze website onder Feiten & Cijfers.

Alle gegevens die u opstuurt of elektronisch verstuurt naar het EIB blijven anoniem. Noch Bouwend Nederland, noch andere bedrijven krijgen uw gegevens en uitkomsten te zien. Alleen ú krijgt uw eigen uitkomsten te zien. De website met de online vragenlijst is voorzien van een goede beveiliging.

Activiteiten

Bouwend Nederland organiseert de volgende activiteiten in het kader van benchmarking:

  • Bouwend Nederland organiseert in het kader van het project Bouwend Nederland Benchmark de volgende ondersteunende activiteiten: Benchmarkbijeenkomsten op verzoek van een Afdeling of Platform van Bouwend Nederland: uitleg van de website, ondersteuning interpretatie uitkomsten en vertaalslag naar de eigen organisatie, mogelijkheden voor verandertrajecten.
  • Benchmarkcontactgroepen: in een groep van vergelijkbare bedrijven komen tot verbetering van bedrijfsprocessen.
  • Benchmarkadvies bij strategische verandertrajecten: individuele advisering met benchmarking als startpunt en terugkerend meetpunt voor veranderingen.
  • Benchmarkspecial: in november/ december wordt bij in BouwendNL een benchmarkspecial uitgebracht met uitkomsten, ervaringen van deelnemers, nieuwe ontwikkelingen, etc.

Meer weten?

Mocht u de schriftelijke vragenlijst van het EIB medio juni niet hebben ontvangen (bij directie of financiële administratie), dan kunt u dit melden bij Bouwend Nederland, Sanneke de Ligt, s.deligt@bouwendnederland.nl of T 079 325 21 08. 
Voor inhoudelijke vragen over de Bouwend Nederland Benchmark kunt u contact opnemen met projectleider Nathalie van Dalen, n.vandalen@bouwendnederland.nl.
Bij het EIB kunt u contact opnemen met Daan Holtackers, dholtackers@eib.nl, T 020 583 19 26.