Beoordelingsgesprek/combinatiegesprek

Kenmerk van de beoordeling is dat dit veel meer eenrichtingsverkeer is dan het functioneringsgesprek. Zorg ervoor dat de medewerker dit ook weet. En spreek bij een combinatiegesprek de beoordeling dan als eerste door en daarna pas het functioneringsgedeelte. Tenslotte kan de medewerker daarin ook zijn ei kwijt over de begeleiding door de leidinggevende en het vooruitzicht van een beoordeling kan remmend werken op de openheid en zorgen voor "wenselijke" antwoorden of opmerkingen van de medewerker.

Voorbereiding gesprek
Schrijf een duidelijke beoordeling en onderbouw deze met argumenten en voorbeelden. Het is belangrijk hierbij zo objectief en concreet mogelijk. Het functieprofiel is hierbij het uitgangspunt. Het moet voor de medewerker bij het lezen van de beoordeling duidelijk zijn op welke punten hij goed functioneert, op welke minder en waarom. Hierbij dient te worden aangegeven welke concrete afspraken er zijn gemaakt om het functioneren te verbeteren en wanneer deze geëvalueerd zullen worden. Het is belangrijk die afspraken en planning ook na te komen. Wanneer de medewerker het niet eens is met de beoordeling, dan is het raadzaam om op schrift vast te leggen waarom dit zo is en op welke punten.

Tijdens het gesprek

 • Spreek als eerste de beoordelingen door en licht deze toe.
  Niet alleen bij slechte maar ook bij de goede aspecten.
 • Vraag naar de mening van de medewerker en bespreek de verschillen. Herkent de medewerker het? Zo niet, leg uit.
 • Onderken belemmerende omstandigheden voor het presteren van de medewerker.
 • Vermijd welles–nietes discussie.
 • Noteer zaken die met de toekomst te maken hebben. Deze punten komen later in het gesprek aan de orde.
 • Rond het beoordelingsgedeelte af met een samenvatting.
 • Evalueer hoe de beoordeling is aangekomen.
 • Bespreek de toekomst, opleidingen, begeleiding, acties etc.
  Zie hiervoor ook het functioneringsgesprek. Dit kan dan ook in die volgorde gebeuren voor zover de zaken nog niet besproken zijn. Start dan ook weer met in te brengen punten door de medewerker.

Beoordelingsformulier
Het formulier voor de UTA-medewerkers is uitgebreid van opzet en kan ook voor een combinatie van functionerings– en beoordelingsgesprek gebruikt worden. Dit formulier kan ook voor bouwplaatsmedewerkers gebruikt worden. Daarna volgt nog een voorbeeld speciaal voor bouwplaatsmedewerkers, indien u voor bouwplaatsmedewerkers een ander formulier zou willen gebruiken.

Het is belangrijk dat de beoordeling door partijen ondertekend wordt. De leidinggevende die de beoordeling heeft opgesteld, tekent ‘voor akkoord’. Het is wenselijk dat de medewerker de beoordeling ook ‘voor akkoord’ ondertekend. Indien hij dit niet wil, bijvoorbeeld omdat hij het niet eens is met de beoordeling, dan kan de medewerker ‘voor gezien’ tekenen. Op die manier is in ieder geval duidelijk dat hij kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de beoordeling. De getekende beoordeling moet aan het personeelsdossier worden toegevoegd. Indien een werknemer niet wil tekenen, dan kunt u deze per gewone en per aangetekende post aan de werknemer zenden. In de begeleidende brief kunt u dan aangeven op welke datum en door wie de beoordeling met de werknemer is besproken. Daarbij kunt u dan vermelden dat de werknemer de beoordeling niet heeft willen ondertekenen.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250