Bijzondere arbeidsrelaties

Vakantiewerker

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Stagiairs

Hier vind u meer informatie over stages en stagiairs

Buitenlandse arbeidskrachten

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: Social Return en Participatiewet

informatie over indienstnemen arbeidsgehandicapten

Naast werknemers wordt er door werkgevers ook gebruik gemaakt van andere arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten, vakantiewerkers, stagiaires, buitenlandse arbeidskrachten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zzp'ers.  voor deze groepen zijn er vaak aangepaste of andere regels.Dit noemen wij bijzondere arbeidsrelaties.