Bijzondere uren toeslag & Overwerktoeslag

In de cao Bouw & Infra zijn bepalingen opgenomen over het compenseren van overuren (artikel 30b) of het werken op bijzondere tijden (artikel 30a)

Toeslag bijzondere uren

Als de werkgever de bouwplaatswerknemer laat werken op een doordeweekse dag buiten het dagvenster, op zaterdag of op zondag, heeft de werknemer recht op een toeslag over zijn vast overeengekomen uurloon volgens de onderstaande tabel. (artikel 30a)

Tijdstip MA DI WO DO VR ZA ZO
00.00  -  07.00* 100% 30% 30% 30% 30% 50% 75%
07.00* - 19.00 35%** 100%
19.00  -  24.00 30% 30% 30% 30% 50% 75% 100*

* Bij toepassing van de kaderregeling geldt tussen 6.00 uur en 7.00 uur geen toeslag.
** Voor de zaterdagen die de werkgever als werkdag aanwijst op grond van artikel 23 lid 5a, geldt een toeslag van 20%.

Overwerktoeslag

In geval van overwerk, met uitzondering van de overuren die voor het spaarurenmodel (artikel 28)gebruikt worden, kan de werknemer de keuze maken of hij de overuren uitbetaald wilt krijgen of dat hij de overuren in tijd wil opnemen. De werknemer moet zijn keuze hierover binnen 3 werkdagen na het verrichten van het overwerk doorgeven aan zijn werkgever.
Als de werknemer kiest voor uitbetaling van de overuren, wordt het vast overeengekomen loon met de volgende percentages verhoogd:

  • Voor de eerste 3 uren per dag, mits onmiddellijk voorafgaand of volgend op de normale arbeidsdag: 25%
  • Voor de overige overuren op een normale werkdag, plaatsvindend tussen maandag 05.00 uur en zaterdag 21.00 uur: 50%
  • Voor arbeid tussen zaterdag 21.00 en maandag 05.00 uur of op feestdagen: 100%
  • Er worden in de cao 3 bijzondere situaties aangemerkt ten aanzien van de overwerktoeslag:
  • Als een werknemer op bijzondere uren overwerkt (artikel 30a) geldt het overwerkpercentage tenzij de het toeslagspercentage bijzondere uren hoger is.
  • Bij overwerk tijdens verschoven uren infra (artikel 32) wordt overwerkvergoeding berkend over het vast overeenkgeomen loon en niet over de toeslag verschoven uren zoals genoemd in artikel 32.
  • Bij overwerk tijdens ploegendiensten moeten de voor de ploegendienst (artikel 33) geldende uurlonen (VOL + ploegendiensttoeslag) met de eerder genoemde overwerkvergoedingspercentages.

Terug naar Arbeidsduur

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250