Bouwbesluit

In 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Wat is er precies nieuw in het Bouwbesluit? En welke verschillen zijn er met het oude Bouwbesluit? Daarover gaat deze pagina.

Klik hier voor het Bouwbesluit 2012

Nieuw in Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit is meer toegankelijk en beter leesbaar dan het oude Bouwbesluit. In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften veranderd, aangepast of aangevuld. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Het verbouwen van leegstaande kantoren naar een andere bestemming, zoals woningen, wordt gemakkelijker. Hiermee komt de ontheffing door de gemeente te vervallen. Daarvoor in de plaats komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouw. De verbouw is daarmee procedureel soepeler en tegen lagere kosten mogelijk.
  • De eisen voor een buitenberging en een buitenruimte bij nieuwbouw van woningen keren na een afwezigheid sinds 2003 weer terug in het Bouwbesluit.
  • De afdeling Milieu is nieuw, waarmee duurzaam bouwen een plaats in het Bouwbesluit heeft gekregen. Er is daartoe een functionele eis opgenomen voor nieuw te bouwen woningen en kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte van ten minste 100 m2. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze bouwwerken moet een berekening worden ingeleverd van de materiaalgebonden milieueffecten.
  • Het gebruiksbesluit en de bouwverordening zijn verder geïntegreerd in het Bouwbesluit.

Klik hier voor de wijzigingen op het gebied van nieuwbouw
Klik hier voor de wijzigingen op het gebied van renovatie

Meer weten?

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor de uitvoerende bouw. In eerdere trainingen is gebruikgemaakt van het Praktijkboek Bouwbesluit 2012. Daarnaast is er een informatieblad over het Bouwbesluit 2012 van de Rijksoverheid.