Bouwveiligheidsplan

Alle sectoren kunnen te maken krijgen met een bouwveiligheidsplan, al zal dit bij het midden- en grootbedrijf vaker het geval zijn. Een bouwveiligheidsplan dwingt de opdrachtgever van een bouwproject aandacht te besteden aan de veiligheidsaspecten in de omgeving van het project. Denk daarbij aan de bescherming van omwonenden, spelende kinderen en het winkelend publiek. Daarnaast verdienen ook de veiligheid op de weg, naburige bouwwerken, terreinen en hun gebruikers de aandacht.

Inhoud van het plan

Het Bouwveiligheidsplan moet voldoen aan de criteria in het ‘Besluit indieningvereisten aanvraag bouwvergunning’. Het Bouwveiligheidsplan bevat:

  • één of meerdere tekeningen van de bouwplaatsinrichting 
  • gegevens over de bouwmethodiek, het materieel en de hulp- en beveiligingsmiddelen die bij de bouwwerkzaamheden worden toegepast
  • de uitgangspunten voor een monitoringplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken.

Als een bouwput moet worden gemaakt voor een ondergronds gelegen bouwdeel bevat het Bouwveiligheidsplan bovendien nog:

  • de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem en
  • de uitgangspunten voor een bemalingsplan.

Klik hier voor een voorbeeld van een Bouwveiligheidsplan.