Buitenlandse arbeidskrachten

Vanaf 1 april 2014 vraagt de werkgever een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan als u een werknemer uit het buitenland in Nederland laat werken. Dit geldt alleen als de werkgever een buitenlandse werknemer langer dan 3 maanden in Nederland wilt laten werken. De werkgever start dan nog maar 1 procedure bij de Immigratie– en Naturalisatiedienst (IND).

De werkgever hoeft dus niet langer een tewerkstellingsvergunning (via UWV) en een verblijfsvergunning (via IND) apart aan te vragen. De GVVA is een combinatie van een tewerkstellingsvergunning (TWV) en een verblijfsvergunning. Let op! De procedure wijzigt niet als de werkgever een werknemer korter dan 3 maanden in Nederland laat werken.

Voor wie is de GVVA bedoeld?

De GVVA is bedoeld voor werknemers en stagiairs die:

  • afkomstig zijn van buiten de EU, EER en Zwitserland; en
  • langer dan 3 maanden in Nederland werken en verblijven.

   
De voorwaarden om in Nederland te mogen werken veranderen niet.

Uitzonderingen

Voor sommige werknemers uit het buitenland kan de werkgever geen GVVA aanvragen. Voor hen verandert de aanvraagprocedure niet. Dit geldt voor:

  • werkstudenten;
  • asielzoekers;
  • seizoensarbeiders;
  • werknemers uit Kroatië;
  • werknemers die binnen een internationaal concern worden overgeplaatst.

   
In deze situaties vraagt de werkgever nog steeds een tewerkstellingsvergunning aan bij UWV en zo nodig een verblijfsvergunning bij de IND.

Hoe vraagt de werkgever een GVVA aan?

De werkgever vraagt de GVVA vanaf 1 april 2014 aan bij de IND

Meer informatie

Wilt u meer weten? Lees meer op de website van de IND of op de pagina Werkvergunning op werk.nl .

 

Contactpersoon

Jørgen Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging