Bedrijfstakeigen regelingen

Aanvullingsfonds

Informatie over vergoeding uit Aanvullingsfonds

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Informatie over O&O fonds en collectieve ongevallenverzekering

Cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER cao)

Naast de arbeidsvoorwaarden cao, de cao Bouw & Infra, geldt er nog een CAO Bedrijfstakeigen regelingen voor de Bouwnijverheid (CAO BTER). In deze cao zijn nagenoeg alle statuten en reglementen van de fondsen die er in de bouwnijverheid zijn, opgenomen. Deze cao heeft een langere looptijd dan de arbeidsvoorwaarden-CAO. De looptijd is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

In de CAO BTER zijn de reglementen opgenomen van de diverse fondsen die er in de bouwnijverheid zijn. Voor informatie over de diverse fondsen, klikt u op één van de bovenstaande links.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250