Duurzame inzetbaarheid

Individueel budget

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Volandis

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Bouwopleiders

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Wat kun je als bedrijf aan duurzame inzetbaarheid doen

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Duurzame inzetbaarheid - stappenplan

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Duurzame inzetbaarheid - QuickScan

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Wet Flexibel Werken

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Verandering van functie

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Een gezonde bouw- en infrasector vraagt om medewerkers die zich ontwikkelen en gezond en gemotiveerd blijven werken. Dat betekent dat de bedrijven en werknemers actie moeten nemen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Op dit gebied is in onze sector nog terrein te winnen. Van de 2900 medewerkers in de bouw en infra die in 2014 met pensioen gingen, waren er 1800 medewerkers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Werk aan de winkel dus, zeker nu mensen steeds langer moeten doorwerken.

Duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Sociale partners in de bouw vinden duurzame inzetbaarheid zo belangrijk dat zij hierover afspraken in de cao hebben gemaakt.

Wat doet de bouw- en infrasector om de mensen duurzaam inzetbaar te houden?
• Invoering individueel budget in de cao Bouw- en Infra 2015-2017
• Oprichting van het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector: Volandis
• Samenwerking van brancheopleidingsinstituten in Bouwopleiders

Op de volgende webpagina's leest u over: 

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250