Externe herplaatsing

Indien er binnen uw organisatie geen plaats meer is voor een bepaalde medewerker, om welke reden dan ook, is externe herplaatsing, dus bij een andere organisatie de elegantste manier van ‘ontslag’.

U kunt dit realiseren door aan de desbetreffende medewerker aan te bieden hem te helpen bij het vinden van een nieuwe baan elders, gedurende een vooraf vastgestelde periode. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden van het loopbaantraject bouw: www.loopbaantrajectbouw.nl.Om te voorkomen dat na het herplaatsingstraject nog een ontslagprocedure gevoerd moet worden kan een afspraak over externe herplaatsing het beste deel uitmaken van een totaalpakket aan afspraken over het einde van de arbeidsovereenkomst. Die afspraken moeten dan in een goede schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Het is het verstandig om over de mogelijkheden en eventuele valkuilen vooraf overleg te plegen met Bouwend Nederland of een advocaat.

Een voordeel van externe herplaatsing kan zijn dat de medewerker voor de bouw behouden kan blijven (indien hij een andere functie vindt binnen de bouw) en makkelijker terug kan keren als de omstandigheden anders zijn. Soms kan een dergelijk traject ook leiden tot een functie buiten de bouw.

Aandachtspunten

  • Bepaal de maximale duur van de begeleidingsperiode.
  • Inventariseer de kwaliteiten en wensen van de medewerker.
  • Bepaal het geschikte soort werk en/of bedrijf(stak).
  • Onderzoek de vacatures.
  • Benut uw netwerk (ook bureaus voor arbeidsvoorziening).
  • Bepaal of een outplacementbureau ingeschakeld moet worden (met name geschikt bij hogere functies).
  • Assisteer bij het opstellen van sollicitatiebrieven.
  • Ondersteun of laat de medewerker ondersteunen bij de voorbereiding op sollicitatiegesprekken.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250