Functieomschrijving

Wanneer een vacature ontstaat, zal eerst de inhoud van de functie beschreven moeten worden. Hiervoor is de functieomschrijving de basis. In de functieomschrijving beschrijft u wat uw medewerker doet en welke positie deze heeft in uw bedrijf (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden). Daarbij legt u verband met de functieniveaumatrix in de cao voor de Bouwnijverheid en de daaraan gekoppelde beloningstabel. De functieomschrijving is samen met het functieprofiel een belangrijk middel bij beoordelings-en functioneringsgesprekken. De omschrijving kan per onderneming verschillen.

Functieomschrijvingen zijn een vereiste bij certificeringstrajecten als ISO en VCA en bij het opstellen van taak-risicoanalyses.

Sociale partners zijn op dit moment bezig een nieuw functie- en beloningssysteem op te zetten. Dit is nog niet gereed. Voor de stand van zaken klik hier.

Checklist onderdelen functieomschrijving

Inhoud:

 • taken (hoofd en bijtaken);
 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • functieniveau.

Plaats in de organisatie:

 • afdeling;
 • legt verantwoording af aan;
 • geeft leiding aan;
 • in- en externe contacten.

Werkomstandigheden:

 • omgeving;
 • risico's;
 • materiaal en hulpmiddelen.

Arbeidsvoorwaarden:

 • – primair;
 • – secundair.

Voorbeeld functieomschrijving UTA

Met de vakbonden is enkele jaren geleden afgesproken een nieuw functie- en loongebouw op te zetten. Dat is nodig omdat het huidige systeem meer dan dertig jaar oud is en functies en functieomschrijvingen niet meer actueel zijn. Klik hier voor meer informatie over het nieuwe functiewaarderings- en beloningssysteem en de stand van zaken.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250