Gunningscriteria

Referentiekader Aanbestedingen van Werken

Dit is het referentiekader voor Aanbestedingen van Werken. Het biedt 12 aandachtspunten voor aanbestedende partijen.

Meer informatie ›

Download ›

Hoofdpunten Referentiekader Aanbestedingen van Werken

In dit document vindt u de hoofdpunten van het referentiekader voor Aanbestedingen van Werken.

Meer informatie ›

Download ›

Contactpersoon

Jos van Alphen

Adviseur Aanbestedingsrecht